Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i reklamacji

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów, które obowiązują zakład ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE stanowiących podstawę tego przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  • podmiotom świadczącym na rzecz KUKE usługi prawne, windykacyjne, analityczne, audytowe, reasekuracyjne,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne