Klauzula informacyjna w przypadku kontaktu przez formularz na stronie internetowej

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, przetwarzanych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostaje zgodne z prawem.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora. Dane mogą być wówczas przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
 • archiwalnym, tj. zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pana/Pani rzecz.

Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane do czasu:

 • wycofania zgody,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu, (w przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane są niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • ustania uzasadnionego interesu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, np.: prawne, księgowe, kurierskie, marketingowe.

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne