Klauzula informacyjna w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,
  • ocena jakości obsługi Klienta, dążąca do podnoszenia standardu usług i zwiększania poziomu obsługi klienta oraz umożliwienie jednoznacznej oceny rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy KUKE S.A. a klientem i stanowi: a) zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych; b) zabezpieczenie interesu prawnego KUKE na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Rejestrowanie rozmów jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KUKE S.A (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych

Dane możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym rozmowa została zarejestrowana lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, analityczne,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne