Polisa bez Granic

Dzięki Polisie bez Granic skutecznie zabezpieczysz sprzedaż do 160 krajów.

Działalność na odległych lub niestabilnych rynkach jest obarczona dodatkowym ryzykiem. Polisa bez Granic zabezpiecza Twoją firmę nie tylko przed skutkami typowych w handlu zdarzeń, takich jak niewypłacalność kontrahenta, ale także przed skutkami zdarzeń politycznych i działania tzw. siły wyższej, które mogą uniemożliwić realizację płatności.

Dla kogo?

Dla eksporterów lub przedsiębiorstw planujących sprzedaż za granicą, bez względu na wielkość i branżę.

Co zyskujesz?

 1. Ubezpieczenie należności od kontrahentów z aż 160 krajów w ramach jednego rozwiązania, w tym rynków, na które inne towarzystwa ubezpieczeniowe nie udzielają ochrony.
 2. Najszerszy na rynku zakres ochrony ubezpieczeniowej: ubezpieczenie ryzyka handlowego, ryzyka politycznego, siły wyższej, a także braku płatności przez podmiot publiczny.
 3. Ubezpieczenie sprzedaży prowadzonej przez Twoje spółki zależne zarejestrowane w innych krajach.
 4. Bezpłatną i skuteczną windykację ubezpieczonych należności: nie musisz sam dochodzić przeterminowanych należności od zagranicznych kontrahentów - zajmą się tym nasi specjaliści.
 5. Wygodny sposób zawarcia i obsługi umowy online: możesz podpisać umowę ubezpieczenia wykorzystując podpis elektroniczny, zarządzać polisą za pomocą portalu klienta i otrzymywać dokumenty elektronicznie.
 6. Sam wybierasz kontrahentów, od których KUKE ubezpiecza Twoje należności. Masz możliwość ubezpieczenia sprzedaży nawet do pojedynczego kontrahenta.
 7. Możliwość ustalenia dodatkowego limitu kredytowego Ochrona+.
 8. Ubezpieczenie ryzyka produkcji, czyli objęcie ochroną poniesionych kosztów produkcji, jeśli tylko tego potrzebujesz.
 9. Niski, 5-procentowy udział własny.
 10. Płatność za faktyczną sprzedaż: składka naliczana jest miesięcznie od wartości zrealizowanych obrotów z kontrahentem.
 11. Bezpłatną ocenę ryzyka Twoich kontrahentów i ich monitoring.
 12. Poprawę płynności finansowej Twojej firmy: ubezpieczenie może posłużyć jako zabezpieczenie faktoringu aby szybciej pozyskać środki od kontrahenta.
 13. Zwiększenie wiarygodności Twojej firmy przed bankami i instytucjami finansowymi, co przekłada się na lepsze warunki finansowania działalności eksportowej.

Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczamy należności handlowe od kontrahentów ze 160 krajów. Zobacz listę krajów.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Jak to działa?

 1. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta. Składasz wniosek o ubezpieczenie i wskazujesz wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia. Nasz zespół analityków przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składkiPo pozytywnej ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta podpisujesz z nami umowę ubezpieczenia i co miesiąc płacisz składkę ubezpieczeniową liczoną od zrealizowanego obrotu, która jest jedynym kosztem ponoszonym przez Twoją firmę w całym okresie obowiązywania polisy. W przypadku braku obrotu z ubezpieczonym kontrahentem bądź niezgłoszenia obrotu, pobierana jest składka minimalna. W każdej chwili, gdy tego potrzebujesz, za dodatkową opłatą możesz skorzystać z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej (limitu Ochrona+ lub ubezpieczenia ryzyka produkcji).
 3. Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahentaDostarczasz towar kontrahentowi lub realizujesz na jego rzecz usługę. Opcjonalnie możesz uzyskać finansowanie Twojego kontraktu wykorzystując do tego faktoring (w KUKE Finance lub u innego faktora) i użyć Polisy bez Granic jako zabezpieczenia dla faktora. Dzięki faktoringowi uwolnisz gotówkę zamrożoną w fakturach i szybciej otrzymasz środki na swoim koncie.
 4. WindykacjaW przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze, zwracasz się do nas o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.
 5. Wypłata odszkodowaniaGdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacamy odszkodowanie.

Kalkulator: Polisa bez Granic
1
2
3

Jakie są warunki współpracy?

Maksymalny termin odroczenia płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę nie może przekroczyć dwóch lat. W przypadku towarów rolnych (zgodnie z klasyfikacją WTO) maksymalny okres kredytu kupieckiego wynosi 540 dni. Wstępną kalkulację składki ubezpieczeniowej możesz sprawdzić za pomocą kalkulatora.

UWAGA! W związku z nałożeniem przez Unię Europejską kolejnych sankcji na Rosję, obejmującym m.in. wykluczenie rosyjskich banków z systemu międzynarodowych rozliczeń SWIFT, KUKE z dniem 28 lutego 2022 r. anulowała wszystkie limity kredytowe na kontrahentów z Rosji. Tym samym, do odwołania, nie jest możliwe uzyskanie ubezpieczenia należności za eksportowane do tego kraju przez polskie firmy towary.

Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

 • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
 • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne