Ubezpieczenie należności faktoringowych

Ubezpieczamy należności finansowane przez faktora. Jesteśmy ubezpieczycielem, który posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami faktoringowymi – zarówno bankami, jak i faktorami spoza sektora bankowego. Oferujemy ubezpieczenie faktoringu eksportowego i faktoringu krajowego.

Dla kogo?

Dla firm faktoringowych finansujących należności krajowe i/lub eksportowe. 

Jakie są korzyści dla faktora?

  1. Zabezpieczenie przed utratą wykupionych należności spowodowaną wystąpieniem ryzyka handlowego, a w przypadku należności eksportowych również ryzyka politycznego.
  2. Możliwość oferowania klientowi faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów klienta.
  3. Współpraca z ubezpieczycielem, który posiada wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu transakcji eksportowych, w tym transakcji realizowanych na rynkach podwyższonego ryzyka. 
Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

  • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
  • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

  • Ubezpieczamy ryzyko handlowe, czyli bankructwo dłużnika lub zwłokę w zapłacie należności (dłużnik przez okres powyżej 90 dni zwleka z zapłatą za dostawy lub wykonane usługi). W przypadku ubezpieczenia faktoringu eksportowego zakres ochrony obejmuje również ryzyko polityczne, czyli sytuację, w której dłużnik nie uregulował swoich zobowiązań na skutek decyzji organów państwa kraju dłużnika lub zmiany przepisów prawnych w kraju dłużnika.
  • Ubezpieczamy należności bezsporne.
  • Ubezpieczamy należności powstałe z tytułu wykupionych wierzytelności dotyczących sprzedaży towarów lub usług płatnych w terminie do dwóch lat w przypadku eksportu oraz do jednego roku w przypadku sprzedaży krajowej.
  • Wykup wierzytelności powinien nastąpić przed upływem terminu płatności, lecz nie później niż 30 dni od dat wystawienia faktury.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne