Unia Berneńska

Od 1999 roku jesteśmy członkiem Unii Berneńskiej, tj. założonego w 1934 roku w Bernie Międzynarodowego Związku Ubezpieczycieli Kredytów i Inwestycji.

Unia Berneńska promuje jednolite zasady ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji, stanowiąc forum współpracy między publicznymi i prywatnymi agencjami ubezpieczeń kredytów, zarówno w trakcie organizowanych dwa razy w roku spotkań wszystkich członków, organizowanych ad hoc seminariów i warsztatów, jak również w ramach bieżącej wymiany informacji i doświadczeń między ubezpieczycielami. Członkowie Unii Berneńskiej, kierując się przesłaniem zawartym w oświadczeniu „Value Statement” deklarują, iż działania związane ze wspieraniem eksportu oraz inwestycji zagranicznych będą prowadzone z zachowaniem najwyższych wartości etycznych, odpowiedzialności finansowej oraz poszanowania środowiska naturalnego. Zasady działalności Unii Berneńskiej mają charakter wytycznych w zakresie udzielania kredytów eksportowych („Guiding Principles”). Odzwierciedlają one główne idee funkcjonowania jej członków i stanowią przesłanki do stosowania takich praktyk, które będą sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Szczegółowe założenia w formie praktycznych wskazówek zebranych w tzw. „Operational Guidelines”, mają zastosowanie zarówno w odniesieniu do kredytów krótkoterminowych, średnio- i długoterminowych, jak i inwestycji. Aktywność Unii Berneńskiej oparta jest również na występowaniu na zewnątrz w interesie jej członków w formie tzw. „Advocacy”.

Ważnym aspektem działalności Unii Berneńskiej jest wspieranie nowo powstałych agencji ubezpieczeń kredytów i inwestycji. W roku 1993, m.in. z naszej inicjatywy, powstał Klub Praski - organizacja działająca pod patronatem Unii Berneńskiej. Celem jej powstania było stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy nowo powstałymi agencjami oraz sprzyjanie rozwojowi handlu międzynarodowego poprzez popieranie jednolitych zasad w odniesieniu do ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji zagranicznych. Członkami Klubu Praskiego były agencje z rejonu Środkowej i Wschodniej Europy, Afryki i Azji, aspirujące do członkowstwa w Unii Berneńskiej. Podczas spotkania, które odbyło się w Warszawie w maju 2016 r. przedstawiciele Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego podjęli decyzję o pełnej integracji obu organizacji. Obecnie Klub Praski jest jednym z komitetów działających w ramach nowej, połączonej Unii Berneńskiej.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne