53,6 mln euro wsparcia polskiego eksportu na Ukrainie

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał długoterminową umowę kredytu na finansowanie budowy nowoczesnego centrum handlowego w Charkowie. Kredyt dla nabywcy z polisą ubezpieczeniową KUKE pozwoli zrealizować kontrakt eksportowy Unibep S.A. zawarty z ukraińskim inwestorem LLC TRC Nikolsky. Generalnym wykonawcą inwestycji będzie polska firma Unibep S.A.

Jednym z warunków udzielenia kredytu dla nabywcy jest zapewnienie, iż minimum 40 proc. produktów i usług dostarczanych i realizowanych z kontraktu eksportowego będzie pochodzić bezpośrednio z Polski. W miarę postępu prac budowlanych BGK będzie wypłacać środki z kredytu bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. Za spłatę kredytu odpowiedzialny będzie ukraiński kredytobiorca LLC TRC Nikolsky. Wśród najemców centrum handlowego znajdą się prawdopodobnie również polskie marki, przyczyniając się do wzrostu ich rozpoznawalności na rynku ukraińskim.

Jesteśmy zadowoleni, że będziemy realizować galerię handlową w Charkowie na Ukrainie. Inwestor chce, byśmy zrealizowali obiekt „pod klucz”, co jest wyrazem wyjątkowego zaufania do naszych umiejętności. Chcę podkreślić, że mamy w tym doświadczenie – w takim systemie zbudowaliśmy czterogwiazdkowy hotel „Victoria” w Mińsku w Republice Białoruś. Dzięki zaangażowaniu w projekt Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE wspólnymi siłami przygotowaliśmy dobrą ofertę dla ukraińskiego inwestora. Dla Unibep S.A. jest to inwestycja bezpieczna pod względem finansowym. Dzięki temu dziś możemy skupić się głównie na tym, by w terminie i w dobrej jakości ją zrealizować.

Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep S.A.

Warto dodać, że obiekt w Charkowie to druga galeria handlowa, którą Unibep S.A. będzie realizował na Ukrainie. Wcześniej polska spółka podpisała umowę na realizację dużego centrum handlowego w Kijowie. W ten projekt również zaangażowany jest BGK. Zaangażowanie banku w inwestycje wpisuje się w misje instytucji, którą jest wspieranie przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych.

Polscy eksporterzy w BGK szukają przede wszystkim finansowania sprzedaży eksportowej na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka. Poprzez realizację transakcji dajemy szansę przedsiębiorcom na rozwój i wzmacniamy ich pozycję oraz naszego kraju za granicą. Widzimy ogromny potencjał w zwiększeniu eksportu na rynku ukraińskim i udzielone firmie Unibep finansowanie to kolejny projekt, w który się angażujemy. Poprzednią transakcję zrealizowaliśmy w listopadzie 2018 roku udzielając 41 mln euro kredytu na wykonanie kompleksu handlowo-rekreacyjnego w Kijowie. Zapewniamy finansowanie kontraktu, monitorujemy realizację inwestycji i wypłacamy środki bezpośrednio na rachunek eksportera, a polski przedsiębiorca nie ponosi ryzyka braku wypłacalności swojego kontrahenta. Nasze finansowanie zwiększa konkurencyjność polskiego eksportu.

Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Ryzyko polityczne i handlowe transakcji zabezpiecza polisa ubezpieczeniowa KUKE, wymagana przy każdej umowie tego typu.

Stabilizująca się Ukraina stwarza coraz większe szanse dla polskich przedsiębiorców. Gospodarka, która wróciła na ścieżkę wzrostu, potrzebuje gigantycznych inwestycji w najróżniejszych sferach, w czym doskonale odnajdują się nasze firmy, dobrze znające realia panujące u naszego sąsiada. Jednym z najlepszych przykładów jest firma Unibep, która od lat z powodzeniem realizuje kontrakty na Wschodzie. Ten ciekawy projekt dzięki ubezpieczeniu KUKE znalazł możliwość finansowania i ma szanse na realizację. Udzielony inwestorowi przez BGK kredyt to drugie pod względem wartości bezpośrednie finansowanie na Ukrainie. Koszt kredytu wraz ze składką KUKE jest niższy dla zagranicznego kontrahenta, niż gdyby kredyt został udzielony przez bank lokalny. Brak w tej transakcji ukraińskiego banku udowadnia też, że lokalni inwestorzy są wiarygodni i można z nimi realizować projekty o dużej wartości. Pracujemy już nad kolejnymi umowami eksportowymi ze wsparciem kredytowym i ubezpieczeniem KUKE. Zachęcamy inne firmy, by aktywnie próbowały zdobywać kontrakty na rynkach wschodzących.

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Unibep SA jest czołowym polskim eksporterem usług budowlanych. Obecnie jako generalnym wykonawca prowadzi inwestycje na Białorusi i Ukrainie.

Bank Gospodarstwa Krajowego wsparł w strukturze kredytu dla nabywcy m.in. kontrakty eksportowe polskich spółek na Ukrainie, Białorusi, Rosji, w Niemczech i w Indonezji. Oferowane przez BGK oraz KUKE produkty wsparcia eksportu pozwalają na większe otwarcie polskich przedsiębiorstw na rynki rozwijające się, dając szansę na stopniową zmianę struktury polskiego eksportu. Polisa KUKE zapewnia atrakcyjniejsze warunki finansowania, co jest szczególnie ważne na rynkach charakteryzujących się wyższym ryzykiem.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne