Bank BNP Paribas i KUKE podpisały porozumienie o współpracy

Obie instytucje będą współpracować w zakresie rozwiązań wspierających polskich eksporterów oraz podejmą wspólnie działania edukacyjne i promocyjne.

KUKE będzie zabezpieczać finansowanie udzielane eksporterom przez Bank BNP Paribas poprzez gwarancje i ubezpieczenia zabezpieczające finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport, finansowanie obrotowe dla eksporterów oraz finansowanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez polskich przedsiębiorców.

"BNP Paribas jest największym bankiem w Europie oraz jedną z największych światowych grup finansowych. Dzięki temu skutecznie wspieramy międzynarodowy handel i ekspansję zagraniczną polskich firm. Globalna sieć 350 ekspertów finansowania handlu, rozlokowanych w ponad 60 krajach, pomaga nam inspirować klientów do podejmowania wyzwań za granicą, edukować oraz finansować polski eksport i inwestycje zagraniczne. Współpraca z KUKE zapewni nam efekt synergii – wykorzystując doświadczenia obu stron, będziemy proponować klientom rozwiązania jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb. Rozwiązania KUKE pozwalają zgodnie z regulacjami ostrożnościowymi przypisać nawet zerową wagę ryzyka w części zabezpieczonej, dzięki czemu powiększa się potencjał banku w udzielaniu finansowania bieżącego, inwestycyjnego, akwizycji czy transakcji handlowych" – mówi Agnieszka Wolska, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialna za Obszar Bankowości MŚP i Bankowości Korporacyjnej.

Bank BNP Paribas KUKE
Agnieszka Wolska (Bank BNP Paribas) i Janusz Władyczak (KUKE)

Współpraca obu instytucji obejmie wdrożenie instrumentów KUKE do oferty banku, wspólne promowanie nowego systemu wsparcia eksportu, edukację polskich przedsiębiorców oraz prowadzenie działań informacyjnych i marketingowych dotyczących wspólnie zrealizowanych transakcji.

"Wspólnie z Bankiem BNP Paribas chcemy wyposażyć tysiące polskich firm w nowoczesne narzędzia, które pozwolą im jeszcze skuteczniej konkurować na zagranicznych rynkach i lepiej odnaleźć się w postcovidowej rzeczywistości. Wprowadzone w tym roku do oferty KUKE instrumenty przynoszą korzyści zarówno eksporterom jak i finansującym ich bankom. Te ostatnie, używając naszych regwarancji, które zabezpieczają do 80 proc. przyjętego zobowiązania, mogą zwiększyć poziom finansowania klientów. W efekcie eksporterzy będą w stanie np. więcej zainwestować w rozwój potencjału produkcyjnego i zintensyfikować zewnętrzną ekspansję. Razem z sektorem bankowym istotnie możemy wesprzeć rozwój eksportu i całej gospodarki" – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Porozumienie Banku BNP Paribas i KUKE nie jest pierwszym obszarem współpracy obu instytucji. Od wiosny 2018 r. organizują one wspólnie z Dun & Bradstreet oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) Program Handlu Zagranicznego (PHZ). To cykl konferencji na temat współpracy polskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi z różnych krajów. Celem spotkań (obecnie online) jest wspieranie rodzimych przedsiębiorców w ekspansji poprzez dostarczanie im rzetelnej wiedzy o rynkach, na których chcą się rozwijać. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje dziennik Rzeczpospolita.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne