Bank Pekao S.A. i KUKE wspierają budowę tłoczni gazu w Estonii przez polską firmę

KUKE wraz z Bankiem Pekao S.A. udostępniły nowe rozwiązanie finansowe wspierające polskich eksporterów. Składa się na nie gwarancja kontraktowa zwrotu zaliczki oraz prefinansowanie kontraktu eksportowego połączone z gwarancją spłaty kredytu. Jako pierwsza z tego rozwiązania skorzystała krakowska spółka Control Process, która dzięki temu będzie mogła zrealizować dwa kontrakty na budowę tłoczni gazu w Estonii. Kontrakty są realizowane w ramach projektu budowy Balticconnectora, czyli połączenia gazowego z Finlandii do Estonii.

"Dzięki rozwiązaniu finansowemu Banku Pekao S.A. i KUKE jesteśmy w stanie zrealizować w sumie dwa kontakty o łącznej wartości aż 60 mln euro" – mówi Wojciech Wiatr prezes zarządu Control Process.

Jest to już kolejny instrument finansowy przygotowany wspólnie przez KUKE i Bank Pekao S.A. realnie wspierający polskich eksporterów. Może on być z powodzeniem zastosowany przez polskie firmy z różnych branż, które realizują kontrakty na zagranicznych rynkach.

Główne zalety zastosowanego rozwiązania to:

  1. gwarancja kontraktowa usługi budowlanej świadczonej poza Polską,
  2. prefinansowanie eksportu, co daje możliwość sfinansowania kontraktu w postaci kredytu częściowo ubezpieczonego i gwarantowanego przez KUKE,
  3. zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez bank – instrument ogranicza ryzyko banku przez udział KUKE w transakcji, stwarzając tym samym szansę na finansowanie kolejnych kontraktów w ramach przyznanej linii kredytowej dla tego samego podmiotu bądź innych,
  4. dostępne dla polskich przedsiębiorstw z różnych branż oferujących swoje usługi na zagranicznych rynkach,
  5. kompleksowe rozwiązanie dostępne w jednym banku bez konieczności angażowania wielu instytucji finansowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

  • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
  • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej

"Polscy przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia działalności eksportowej. Często mają one doskonałych specjalistów, dysponują unikalną wiedzą i rozwiązaniami, a mimo to trudno im przebić się na innych rynkach. Istotną przeszkodą bywa kwestia finansowania projektu – bez czego nie ma możliwości realizowania przetargu. Wraz z Bankiem Pekao S.A. stworzyliśmy instrument, który ułatwia polskim firmom zdobywanie nowych kontraktów. Zastosowanie gwarancji spłaty kredytu i regwarancji KUKE zmniejsza ryzyko ponoszone przez bank, dzięki czemu przedsiębiorca może otrzymać kompleksowe finansowanie projektu w jednym miejscu. Wystarczy przejść standardową weryfikację i ocenę ryzyka. Produkt jest dostępny dla wszystkich firm, nawet tych niedużych, które chcą realizować kontrakty zagraniczne. Z pewnością dobrze sprawdzi się w sektorze budowlanym, który często musi zapewnić we własnym zakresie finansowanie projektu. W sytuacji gdy na krajowym rynku budowlanym pojawiają się napięcia, eksport tego typu usług może być dobrym rozwiązaniem dla wielu podmiotów z tego sektora" - mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

"Zgodnie z zapowiedzią, wraz z KUKE wdrożyliśmy kolejne nowe narzędzie wpierające polskich eksporterów. Zaproponowana struktura finansowania umożliwiła uzyskanie decyzji na nowe zaangażowanie kredytowe, co nie było możliwe w ostatnich latach. Do produktu gwarancji eksportowej dodany jest kredyt na prefinansowanie eksportu, co umożliwia klientowi zamknięcie finansowania projektu. Z wypracowanego przy tej transakcji schematu mogą skorzystać  inne firmy, działającej również w innych branżach. Tym samym tworzymy z KUKE silne zaplecze dla polskich przedsiębiorców, chcących rozwijać się praktycznie na dowolnym rynku" – powiedział Piotr Stolarczyk, dyrektor zarządzający Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne