HiProMine dostanie blisko 143 mln zł na inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił HiProMine finansowania na budowę nowego zakładu produkcji materiałów paszowych dla zwierząt oraz Centrum Genetycznego rozrodu owadów. Polski producent alternatywnego białka, tłuszczu oraz ekologicznego nawozu pochodzenia owadziego, zapewnił w ten sposób środki na realizację wszystkich strategicznych projektów. Produkcja w nowym zakładzie powinna ruszyć w pierwszym półroczu 2024 roku, ale już teraz spółka pracuje nad długoterminowymi umowami sprzedaży.

HiProMine zawarła z BGK umowę dotyczącą kompleksowego finansowania, w tym m.in. długoterminowego kredytu inwestycyjnego z gwarancją KUKE o wartości 32,37 mln euro (ok. 143 mln zł). Środki posłużą realizacji strategicznych inwestycji, które obejmują budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcji materiałów paszowych w Karkoszowie (woj. lubuskie) oraz Centrum Genetycznego w Robakowie (woj. wielkopolskie). 

„Pozyskanie przez nas kredytu zabezpiecza nasze potrzeby finansowe związane ze skalowaniem biznesu. Właściwie całość tej kwoty będzie przeznaczona na budowę fabryk, które co chciałbym podkreślić, już powstają. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie 2024 r. rozpoczniemy produkcję w nowych zakładach. Oczywiście już dziś pracujemy nad długoterminowymi umowami, które zapewnią nam skokowy wzrost sprzedaży. Dość powiedzieć, że wszystko co mieliśmy przewidziane do sprzedaży na ten rok zostało już sprzedane. Popyt na nasze produkty - białko i nawozy - wielokrotnie przekracza podaż. Nie jesteśmy w stanie sprostać zamówieniom i dlatego budowa fabryki, a potem kolejnych jest w pełni uzasadniona biznesowo. Cieszę się, że BGK docenił naszą strategię i perspektywiczny rynek, na którym działamy, wspierając nasz rozwój. Mamy szansę na to, aby polskie przedsiębiorstwo HiProMine stało się globalnym graczem.”

prof. Damian Józefiak, założyciel i wiceprezes HiProMine SA.

„HiProMine to innowacyjna firma, która dzięki ambitnemu programowi inwestycyjnemu umocni się na pozycji jednego z europejskich liderów szybko rosnącego rynku. Misją KUKE jest wspieranie polskich eksporterów w różnych aspektach ich działalności, także inwestycyjnej służącej zwiększeniu ich potencjału produkcyjnego w kraju. Dzięki naszym gwarancjom płatniczym zabezpieczającym spłatę do 80 proc. wartości udzielonego finansowania, banki zyskują większe możliwości kredytowania klientów. Pierwsze wykorzystanie przez BGK gwarancji spłaty kredytu inwestycyjnego rozpoczyna nowy rozdział naszej współpracy na rzecz wspierania międzynarodowej ekspansji polskich firm.”

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE

„Kredyt dla HiProMine to pierwsze finansowanie w formule project finance, w którym wykorzystaliśmy gwarancję KUKE dla inwestycji generujących eksport. Kompleksowe wsparcie BGK umożliwi spółce rozpoczęcie produkcji na pełną skalę i rozwój na zagranicznych rynkach. Cieszymy się, że polski bank rozwoju może zapewnić finansowanie innowacyjnym technologiom z Polski.”

Marek Tomczuk, członek zarządu BGK

Dodatkowo ważnym aspektem, który powinien decydować o dalszym, dynamicznym rozwoju technologii stosowanej przez HiProMine jest duża dbałość o środowisko naturalne. Taka produkcja gwarantuje minimalne zużycie wody oraz znikomą emisję dwutlenku węgla, produkty bez antybiotyków i GMO czy 100 proc. wykorzystania surowca.

Prace nad realizacją strategicznych inwestycji idą pełną parą. W tym miesiącu spółka ruszyła z budową drugiego etapu Centrum Genetycznego. Szacowana wartość tej części inwestycji wynosi 9,4 mln zł. Zakończenie prac przy realizacji drugiego etapu budowy Centrum Genetycznego HiProMine planowane jest jeszcze w tym roku. Budowę największego w Europie zaplecza do rozrodu owadów rozpoczęto na jesieni 2021 roku. Pierwszy etap zakończono we wrześniu 2022 roku, a jego koszt wynosił 13 mln zł. 

Równolegle trwa budowa nowego zakładu produkcyjnego w Karkoszowie. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Atlas Ward Polska, która otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 75 mln zł. Docelowo nowy zakład powinien zwiększyć potencjał produkcyjny HiProMine o około 40-krotnie oraz poprawić jakość i ofertę produktową. 

„Jestem pod wrażeniem sprawności i kompetencji merytorycznych jakie Bank Gospodarstwa Krajowego zaangażował do tego projektu. Branża białka alternatywnego jest stosunkowo młodą branżą i niektóre banki komercyjne miały kłopoty z dokonaniem jego oceny. Tymczasem zaangażowanie menedżerów BGK i ich kompetencja dały wynik w postaci wnikliwej analizy i znaczącej decyzji kredytowej. Otwiera to firmie HiProMine drogę do dalszej europejskiej ekspansji.”

Krzysztof Domarecki, właściciel Funduszu inwestycyjnego Fidiasz i główny akcjonariusz HiProMine

Doradcą prawnym BGK i KUKE była kancelaria Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.

Całkowity budżet realizowanych projektów wynosi około 45,8 mln euro (tj. około 215 mln zł), z czego na nowy zakład produkcji materiałów paszowych przeznaczono 35 mln euro, na nowe Centrum Genetyczne rozrodu owadów – 4,8 mln euro i 2,9 mln euro na zakład badawczo-rozwojowy. Oprócz finansowania z BGK, spółka przeznaczyła na inwestycje 13,4 mln euro ze środków własnych. Część tej kwoty stanowią fundusze pozyskane w ramach niedawno przeprowadzonej emisji akcji, której wartość sięgnęła 51 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze dotacje, granty lub inne źródła dofinansowań.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne