Gwarancje dla inwestycji w Polsce

Wspieramy inwestycje w Polsce generujące eksport. Gwarantujemy bankowi spłatę kredytu udzielonego polskiemu przedsiębiorcy lub zagranicznemu inwestorowi (poprzez jego spółkę w Polsce) przeznaczonego na finansowanie inwestycji proeksportowej.

Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy i dla banku?

 1. Przedsiębiorca uzyskuje finansowanie na realizację inwestycji (bez konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń), które wyczerpuje zaledwie 20 proc. linii kredytowej w banku, dzięki czemu może on starać się o kolejny kredyt.
 2. Przedsiębiorca może zrealizować inwestycję z przeznaczeniem na zwiększenie produkcji eksportowej np. zbudować nową halę produkcyjną lub magazyn, zakupić nową linię produkcyjną, maszyny itp.
 3. Bank dzieli się ryzykiem kredytowym – KUKE gwarantuje 80 proc. wartości kredytu udzielonego przedsiębiorcy.
 4. Dzięki gwarancji lub regwarancji KUKE bank może zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksportera aż pięciokrotnie i tym samym poprawić swoją dochodowość z relacji z klientem.

Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

Finansowana inwestycja ma generować sprzedaż eksportową, czyli:

 • w okresie trzech lat po jej ukończeniu będzie generować średnio nie mniej niż 20 proc. przychodów ze sprzedaży eksportowej, lub
 • jest realizowana przez eksportera, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji, stanowi nie mniej niż 20 proc. sumy przychodów ze sprzedaży, z tych samych wybranych okresów sprawozdawczych.

Minimalna wartość udzielanego kredytu wynosi 5 mln PLN.

Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 14 lat.

Jak to działa?

 1. Poszukiwanie inwestora. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) spotyka się z zagranicznymi przedsiębiorstwami poszukującymi miejsca na zlokalizowanie inwestycji. Przedstawia ofertę, w której pokazuje możliwość finansowania potencjalnej inwestycji, zachęcając do ulokowania jej w Polsce. PAIH potwierdza, że zagraniczny inwestor planuje rozwijać działalność eksportową w Polsce.
 2. Zainteresowanie finansowaniem. PAIH przekazuje informację do KUKE o tym, że inwestor zainteresowany jest rozmową o finansowaniu inwestycji w Polsce. KUKE organizuje spotkanie z bankiem.
 3. Weryfikacja inwestora i projektu. KUKE wraz z bankiem dokonuje weryfikacji inwestora oraz analizy opłacalności planowanej inwestycji.
 4. Propozycja finansowania. Jeżeli ryzyko inwestycji jest akceptowalne, KUKE oraz bank wspólnie składają ofertę finansowania inwestorowi. Strony negocjują warunki finansowania.
 5. Finansowanie. Bank udziela spółce zagranicznego inwestora zarejestrowanej w Polsce finansowania wspartego gwarancją KUKE. Spółka spłaca kredyt zgodnie z ustalonymi warunkami. Jednocześnie już jako polski przedsiębiorca (eksporter) może korzystać z wielu instrumentów wsparcia eksportu oferowanych przez KUKE.

Jak to działa?

 1. Poszukiwanie finansowania. Polski przedsiębiorca chcący zrealizować inwestycję za granicą udaje się do swojego banku w poszukiwaniu finansowania (kredytu inwestycyjnego).

 2. Znajdywanie możliwości. Poszukując możliwości finansowania inwestycji bank lub przedsiębiorca zwraca się do KUKE. Bank aby podzielić się ryzykiem i sfinansować transakcję samodzielnie, przedsiębiorca aby poprawić swoją zdolność kredytową, uzyskać finansowanie na dobrych warunkach i bez konieczności zastawiania majątku spółki inwestora.
 3. Analiza i ofertowanie. KUKE po analizie projektu i kondycji finansowej przedsiębiorcy przedstawia bankowi propozycję warunków gwarancji spłaty kredytu na finansowanie inwestycji.
 4. Uruchomienie finansowania. KUKE wystawia gwarancję za przedsiębiorcę na rzecz banku, bank uruchamia finansowanie i w imieniu KUKE pozyskuje zabezpieczenia.
 5. Bieżąca obsługa kredytu. Bank obsługuje kredyt inwestycyjny. W przypadku braku spłaty kredytu KUKE wypłaca odszkodowanie bezpośrednio do banku i realizuje zabezpieczenia.

Masz pytania na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Piotr Maciaszek

+48 605 150 735

piotr.maciaszek@kuke.com.pl

Maciej Spychała

+48 691 700 567

maciej.spychala@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne