KUKE będzie współpracować z Etihad Credit Insurance

KUKE i ubezpieczyciel kredytów eksportowych Etihad (ECI) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisały porozumienie o współpracy i wsparciu dla krajowych eksporterów.

Do uroczystego podpisania umowy między agencjami kredytów eksportowych Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego jako jedno z wydarzeń wystawy światowej Expo w Dubaju.

Porozumienie ma na celu zwiększanie obrotów handlowych i dalsze ożywianie współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami. KUKE i Etihad Credit Insurance deklarują wymianę informacji na temat projektów, również na terenie państw trzecich, do których druga strona mogłaby wnieść finansowe wsparcie. Agencje będą także dzielić się wiedzą i doświadczeniem na temat odzyskiwania należności, sytuacji ekonomicznej podmiotów na różnych rynkach czy oceny ryzyka.

KUKE i ECI zamierzają wspierać firmy, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, zainteresowane eksportem na rynek partnera. W porozumieniu wskazuje się branże, na których może skupić się w szczególności współpraca, czyli m.in. stal i aluminium, energię odnawialną, zarządzanie odpadami.

KUKE Etihad ECI
Na zdjęciu od lewej: Janusz Władyczak (prezes zarządu KUKE) i Massimo Falcioni (CEO ECI)

Porozumienie jest świadectwem coraz większego zainteresowania przedsiębiorców obu stron rynkiem partnera. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wymiana towarowa między Polską a ZEA wzrosła o 16 proc. w skali roku do 560 mln dolarów, przy czym polski eksport zwiększył się o 8,5 proc. do 431 mln dolarów, a import o 49 proc. do 130 mln dolarów.

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE:

"Pomimo wyzwań związanych z pandemią eksport polskich firm do Zjednoczonych Emiratów Arabskich rośnie. Wartość należności ubezpieczanych przez KUKE sytuuje ZEA na pierwszym miejscu spośród krajów regionu Zatoki Perskiej. Dzięki porozumieniu z ECI wymiana handlowa może jeszcze zyskać na dynamice, podobnie jak wzajemne inwestycje. O zainteresowaniu polskich firm świadczy skala ich obecności na wystawie Expo. Widzimy, że przez Dubaj chcą one także dotrzeć do klientów w innych regionach, m.in. w Afryce. Dlatego liczymy na wspólne projekty na rynkach trzecich, gdzie przedsiębiorcy z Polski i ZEA będą mogli współpracować, korzystając z potencjału finansowego oraz know-how KUKE i ECI". 

Massimo Falcioni, CEO ECI:

"Nasza współpraca z KUKE wzmocni relacje gospodarcze między ZEA a Polską poprzez inicjatywy, które będą wzajemnie wspierać eksporterów i środowiska biznesowe w obu krajach. Wpłynie to również pozytywnie na handel halal dzięki naszym innowacyjnym i zgodnym z prawem szariatu rozwiązaniom w zakresie kredytu kupieckiego i pomoże MŚP w globalnym rozwoju ich działalności".

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne