KUKE i Caixabank będą wspierać polskich eksporterów

KUKE i Caixabank Oddział w Polsce będą wspólnie zapewniać polskim przedsiębiorstwom finansowanie ich inwestycji służących rozwojowi produkcji związanej z działalnością eksportową. Umowę w tej sprawie podpisali reprezentujący KUKE Janusz Władyczak i Piotr Maciaszek oraz Joanna Matras i Waldemar Kalita ze strony Caixabank Oddział w Polsce.

Gwarancje spłaty kredytów na inwestycje generujące eksport to jeden z najpopularniejszych instrumentów w ofercie KUKE, z których korzystają krajowe i zagraniczne instytucje finansowe oraz ich klienci. W 2023 r. wartość udzielonego w tej formie finansowania polskim eksporterom przekroczyła 2 mld zł, a w tym roku nadal dynamicznie rośnie. 

„Udział inwestycji w polskiej gospodarce jest od lat niższy od średniej w Unii Europejskiej. Dlatego KUKE nie tylko ubezpiecza handel i zagraniczne inwestycje, ale też stara się przyczyniać do rozwoju firm w kraju, stymulując inwestycje w powiększanie bazy produkcyjnej i zatrudnienia. Nasze instrumenty zachęcają banki do finansowania rozwoju swoich klientów na większą skalę, ograniczając ryzyko związane z udzielonymi kredytami. Polski oddział Caixabank dołącza do grona instytucji, które korzystają z rozwiązań KUKE, by jeszcze efektywniej wspierać działających w naszym kraju przedsiębiorców."

Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej

„Wierzymy, że możliwość skorzystania z finansowania ze wsparciem KUKE będzie również zachętą dla obsługiwanych przez nas firm do podejmowania nowych inwestycji w rozbudowę zdolności produkcyjnych, a to pomoże im w rozpoczęciu lub kontynuowaniu międzynarodowej ekspansji. Polska gospodarka rośnie szybko na tle Europy i ma dobre perspektywy rozwoju, co doceniają również nasi hiszpańscy klienci aktywni na lokalnym rynku. Widzimy duży potencjał współpracy z KUKE na rzecz wspierania biznesu.”

Joanna Matras, Head of Commercial Banking, Caixabank S.A. Oddział w Polsce

Zabezpieczenia spłaty finansowania inwestycyjnego generującego eksport są gwarantowane przez Skarb Państwa i pokrywają do 80 proc. ryzyka kredytowego banku. Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość jego spłaty wynosi aż 14 lat. Z tego rozwiązania korzystają firmy z różnych branż: od samochodowej, przez spożywczą, po chemiczną czy wyposażenia wnętrz.

Od lewej: Waldemar Kalita (Caixabank Oddział w Polsce), Piotr Maciaszek (KUKE), Joanna Matras (Caixabank Oddział w Polsce), Janusz Władyczak (KUKE)

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne