Gwarancje płatnicze dla eksporterów

Gwarancje płatnicze KUKE zabezpieczają terminową spłatę zobowiązań eksportera wobec swoich dostawców w Polsce i za granicą. Eksporter może również zabezpieczyć spłatę swoich zobowiązań wobec banków i firm faktoringowych finansujących faktury wystawiane przez jego dostawców.

gwarancje płatnicze dla eksporterów

Gwarancja zabezpiecza spłatę zobowiązań eksportera wobec jego dostawców zarówno krajowych jak i zagranicznych. Eksporter dokonując zakupu dostaw lub usług może dzięki gwarancji KUKE uzyskać korzystniejsze warunki płatności, w szczególności odroczenie płatności (kredyt kupiecki), od swojego dostawcy i zabezpieczyć płatność w wysokości 80 proc. swojego zobowiązania gwarancją KUKE.

Jakie są korzyści dla eksportera?

  1. Gwarancja daje polskiemu eksporterowi możliwości uzyskania korzystnych warunków płatności, np. długiego kredytu kupieckiego, dzięki czemu obniża swoje koszty.
  2. Dostawca eksportera uzyskuje pewność otrzymania zapłaty za przesłane komponenty czy materiały.
  3. Eksporter zyskuje doskonałe narzędzie do negocjowania dostaw na lepszych warunkach finansowych z partnerami z całego świata, w tym z Polski.
  4. Jeśli zagraniczny dostawca preferuje gwarancję znanego sobie lokalnego banku, KUKE może regwarantować takie transakcje, zabezpieczając zobowiązanie eksportera.
Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

  • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
  • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej
gwarancje płatnicze dla eksporterów

Gwarancja zabezpiecza spłatę zobowiązań eksportera wobec instytucji finansujących faktury, w szczególności firm faktoringowych, wystawiane przez dostawców eksportera.

Jakie są korzyści dla eksportera?

Poprawa płynności eksportera poprzez wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, gdy za wystawioną z 14-dniowym terminem płatności fakturę zapłaci instytucja finansowa, a eksporter ureguluje mu tę kwotę np. po 60 dniach.

Regwarancje

Dzielimy się ryzykiem z bankiem wystawiającym gwarancje dla eksportera. Udzielamy regwarancji będących zabezpieczeniem zobowiązań banku wystawiającego gwarancje zabezpieczające zobowiązania eksportera wobec zagranicznego kontrahenta. Regwarancja może dotyczyć zarówno pojedynczego kontraktu, jak i całej linii gwarancyjnej udzielanej eksporterowi. Dowiedz się więcej

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Krzysztof Kwaterski

+48 603 132 660

krzysztof.kwaterski@kuke.com.pl

Kinga Zychowicz

+48 605 251 057

kinga.zychowicz@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne