KUKE i Oszczadbank wspierają inwestycje w Ukrainie

Rozpoczynamy współpracę z jednym z największych banków Ukrainy – Oszczadbank, by wspólnie wspierać tam #inwestycje polskich firm i ich udział w odbudowie kraju. Umowę w tej sprawie podpisali ze strony KUKE: prezes Janusz Władyczak i wiceprezes Katarzyna Kowalska, a ze strony Oszczadbanku prezes Sergii Naumow i wiceprezes odpowiedzialny za pion korporacyjny Jurij Katsion.

Porozumienie przewiduje wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa i współpracujące z nimi podmioty ukraińskie pełnego zestawu instrumentów finansowych, jakie w odniesieniu do rynku ukraińskiego oferuje KUKE, czyli:

  • krótkoterminowego ubezpieczenia eksportu towarów;
  • ubezpieczenia inwestycji (greenfield, brownfield lub przejęć);
  • ubezpieczenia projektów służących odbudowie kraju z finansowaniem do 10 lat prowadzonych przez rząd lub samorządy w Ukrainie, ale także prywatne podmioty ukraińskie jak i zagraniczne, w których biorą udział polskie firmy.

KUKE była pierwszą agencją kredytów eksportowych (ECA) na świecie, która przywróciła możliwość ubezpieczania należności oraz inwestycji w Ukrainie po rosyjskiej agresji z lutego 2022 r. 

"Odbudowa Ukrainy trwa tu i teraz, a kraj musi funkcjonować na tyle normalnie, na ile jest to tylko możliwe. A zatem nie należy czekać, aż działania wojenne ustaną i dopiero działać. Taką strategię jako KUKE objęliśmy od samego początku tworząc najróżniejsze rozwiązania i zabezpieczenia pojawiających się ryzyk, jak np. ryzyko wojny. O ile od zawsze wierzyliśmy, że rola blend finance będzie ogromna o tyle widzimy, że tworzenie funduszy z wielostronnym międzynarodowym wsparciem przeciąga się i trudno zmobilizować naprawdę istotny kapitał. KUKE, jako ECA była pierwszą i pozostaje jedną z nielicznych instytucji, które takie gwarancje biznesowi zapewniają. Dotychczas gotowość zainwestowania w Ukrainie i udziału w odbudowie zadeklarowało ponad 3 tys. polskich firm. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Oszczadbankiem zwiększy możliwości ich uczestnictwa w projektach związanych z odtworzeniem zniszczonej infrastruktury czy innych przedsięwzięciach służących modernizacji gospodarki. Partnerstwo z lokalnymi podmiotami może m.in. wzmocnić ich poz"ycję względem konkurencji z innych państw dając im dostęp do rynku o nieograniczonych potrzebach. 

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE

"Oszczadbank kontynuuje działania na rzecz tworzenia międzynarodowej koalicji wspierającej ukraiński biznes. Podpisana dziś umowa zakłada, że rozpoczynamy współpracę z naszymi partnerami z KUKE, by zapewniać bezpieczne inwestowanie w ukraińską gospodarkę. Dotychczas zawarliśmy porozumienia o gwarantowaniu finansowania projektów z EBOR, EBI i ukraińską agencją kredytów eksportowych. Zaangażowanie takiej instytucji jak KUKE umożliwi zwiększenie wartości prowadzonych przedsięwzięć i pomoże przyciągnąć zagraniczne inwestycje do znacznie większych projektów, których Ukraina obecnie potrzebuje. Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom za współpracę i gotowość niesienia pomocy w odbudowie Ukrainy nawet w trakcie trwania działań wojennych."

Sergii Naumow, prezes Oszczadbanku

Umowa umożliwia także współpracę KUKE i Oszczadbanku w innych dziedzinach, które obie strony uznają za obopólnie korzystne, by odpowiadać na pojawiające się potrzeby.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne