KUKE i Propav otworzą afrykańskie rynki polskim eksporterom

Polska agencja wsparcia eksportu KUKE i Propav Infraestructuras, międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju infrastruktury na rynkach Afryki i Ameryki Południowej, podpisały porozumienie o współpracy, które umożliwi polskim eksporterom włączenie się w łańcuchy dostaw w ramach globalnych projektów koncernu. To pierwsza tego typu umowa w historii KUKE.

Wychodzenie na zagraniczne rynki i samodzielne poszukiwanie na nich odbiorców to dla małych i średnich firm zadanie trudne, kosztowne i obarczone ryzykiem. Skorzystanie ze wsparcia doświadczonego partnera biznesowego sprawi, że znacznie rosną szanse na zdobycie atrakcyjnych kontraktów i rozpoczęcie bądź wzmocnienie międzynarodowej ekspansji.

KUKE nie tylko ubezpiecza należności handlowe, inwestycje i zapewnia finansowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, ale też pomaga im znajdować biznesowe okazje, by mogły szybciej się rozwijać. 

Od lewej: Salim Falaja Valdayo (Propav Infraestructuras), Cristiano Becker Hees (Propav Infraestructuras), Janusz Władyczak (KUKE), Katarzyna Kowalska (KUKE)

Temu służy nasz program Shop in Poland. Globalne podmioty, najczęściej generalni wykonawcy, zgłaszają nam informacje o zapotrzebowaniu na produkty czy usługi niezbędne w realizowanych przez nie przedsięwzięciach. My przekazujemy to polskim firmom, które zgłosiły nam zainteresowanie skorzystaniem z takich możliwości. Później pozostaje tylko uzgodnienie warunków kontraktu między stronami. A my w tym czasie organizujemy finansowanie projektu i dbamy o to, by polski dostawca na pewno otrzymał zapłatę. Propav Infraestructuras to ceniony ekspert od rynków wschodzących i pierwszy zagraniczny podmiot, z którym KUKE sformalizowała współpracę w ramach programu Shop in Poland.

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE

Dzięki porozumieniu polscy eksporterzy będą mogli w łatwy sposób szukać możliwości dołączenia jako dostawcy do projektów realizowanych przez Propav Infraestructuras.

Umowa wyznacza początek strategicznego sojuszu, który – jesteśmy pewni – przyniesie obopólne korzyści. Widzimy mnóstwo możliwości zaangażowania w nasze projekty polskich eksporterów. Koncentrujemy się początkowo na inicjatywach związanych z kontynentem afrykańskim, szczególnie w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym, energetycznym i wodociągowym. Jesteśmy podekscytowani perspektywą współpracy z KUKE i nie możemy się doczekać realizacji projektów, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w regionach gdzie jesteśmy aktywni

Cristiano Becker Hees, dyrektor ds. strukturyzowania finansowania Propav Infraestructuras

Umowa zakłada m.in., że KUKE będzie ułatwiać bezpośrednie kontakty polskich firm z Propav Infraestructuras, by udostępniać oferty współpracy i ich warunki. Pierwszą okazją będą wspólne warsztaty dla krajowych eksporterów podczas warszawskiego Forum Biznesu 2023 organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Strony będą także prowadzić szkolenia i dzielić się z polskimi przedsiębiorcami wiedzą na temat specyfiki rynków afrykańskich, co będzie wsparciem dla internacjonalizacji ich działalności.

Udział polskich dostawców w projektach Propav Infraestructuras umożliwi udzielenie przez KUKE wsparcia w postaci ubezpieczenia od ryzyka politycznego i kredytowego, ułatwiając finansowanie tych przedsięwzięć.

KUKE i Propav Infraestructuras angażują się w realizację inwestycji zagranicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając wzrost jakości życia społeczności lokalnych i w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Zespół Propav Infraestructuras i KUKE

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne