Shop in Poland: zdobywaj nowe rynki eksportowe

Shop in Poland to rozwiązanie oferowane przez KUKE w ramach nowego  systemu wsparcia eksportu. Celem inicjatywy jest pomoc polskim eksporterom w zdobywaniu nowych rynków zbytu lub zwiększenie eksportu na rynkach, gdzie są już aktywni. Shop in Poland umożliwia polskim dostawcom udział w dużych, zagranicznych projektach inwestycyjnych i ułatwia nawiązanie relacji biznesowych z nabywcami polskich produktów, technologii i usług.

Co zyskuje eksporter?

  1. Pomoc KUKE w nawiązaniu relacji z zagranicznymi odbiorcami Twoich towarów lub usług.
  2. Udział jako podwykonawca w dużych, zagranicznych projektach inwestycyjnych.
  3. Atrakcyjne warunki finansowania dla Twoich zagranicznych odbiorców. 

Jak działa Shop in Poland?

  1. Znajdujemy możliwości. Współpracujemy z wieloma bankami międzynarodowymi i zagranicznymi agencjami wsparcia eksportu (export credit agencies). Ubezpieczamy finansowania bankowe inwestycji i projektów na całym świecie, będąc jednocześnie kreatorem i inicjatorem współpracy polskich eksporterów z zagranicznymi wykonawcami i nabywcami w ramach realizowanych projektów. KUKE aktywnie uczestniczy w finansowaniach rządowych i ubezpiecza kredyty udzielone ministerstwom finansów poszczególnych państw z przeznaczeniem na realizację inwestycji publicznych.
  2. Matchmaking. Kojarzymy zagranicznych odbiorców, znając ich faktyczne zapotrzebowanie produktowe i technologiczne, z polskimi eksporterami. Umożliwiamy obu stronom poznanie się i rozpoczęcie rozmów.
  3. Negocjacje. Polskie firmy i zagraniczny generalny wykonawca negocjują między sobą kontrakty. Banki oraz KUKE nie uczestniczą w tych ustaleniach. W kolejnym kroku organizowane jest finansowanie dla importera ze wsparciem KUKE. Dowiedz się więcej

Dodatkowe wsparcie eksporterzy mogą uzyskać od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która zaprasza do współpracy wybranych eksporterów i przedstawia ich ofertę drugiej stronie. Następnie aranżuje spotkanie zainteresowanych stron, czy to w postaci spotkań z inwestorem, czy misji zagranicznej.

Shop in Poland: przykład udanej transakcji

KUKE wraz z duńską agencją kredytów eksportowych EKF ubezpieczyła kredyt zaaranżowany przez brytyjski bank Standard Chartered na modernizację lub budowę oddziałów położniczych w szpitalach w różnych miastach Wybrzeża Kości Słoniowej. Wśród firm realizujących dostawy lub usługi będą polskie podmioty, jako podwykonawcy generalnego wykonawcy. Dowiedz się więcej

Wyraź zgody na uczestnictwo w inicjatywie Shop in Poland

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne