KUKE i Standard Chartered wspólnie wypromują polski eksport

Polskie firmy zyskają nowe możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach, w tym afrykańskich, dzięki bliższej współpracy między KUKE i Standard Chartered.

KUKE i Bank Standard Chartered podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnego wspierania polskich eksporterów i ułatwiania im ekspansji na rynkach zagranicznych.

Umowa wzmacnia relacje między obiema instytucjami, umożliwiając bankowi dostarczanie kredytów w projektach eksportowych (export finance). Jednocześnie porozumienie rozszerza możliwości KUKE w realizacji strategii pomocy polskim eksporterom w dywersyfikacji rynków zbytu – poszerza m.in. grono krajów, do których trafiają polskie produkty i usługi o te, na których działa Standard Chartered, m.in. w Afryce Subsaharyjskiej.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu Janusza Władyczaka i Wiceprezes Zarządu Katarzynę Kowalską ze strony KUKE oraz Faruqa Muhammada, Globalnego Dyrektora ds. Strukturyzowanego Finansowania Eksportu (Global Head of Structured Export Finance) Banku Standard Chartered.

Janusz Władyczak Katarzyna Kowalska KUKE
Janusz Władyczak, Katarzyna Kowalska i Faruq Muhammad

Faruq Muhammad:

"Jesteśmy dumni z silnych relacji z agencjami wspierającymi eksport w różnych częściach świata, które umożliwiają oferowanie naszym klientom rozwiązań szytych na miarę ich potrzeb. Podpisując porozumienie o współpracy z KUKE, mamy nadzieję na kontynuację bliskiej współpracy z tą instytucją, aby wspierać naszych klientów oraz rozwój polskiego eksportu na rynkach zagranicznych".

Janusz Władyczak:

"Polscy eksporterzy udowodnili w trakcie pandemii, że są w stanie dostosować się do nawet najtrudniejszych warunków funkcjonowania. Wykorzystali regres w międzynarodowym handlu do poszerzenia działalności o nowe rynki. Niemniej jednak, pozostają regiony m.in. w Afryce czy Azji, w których pozyskiwanie kontraktów wiąże się z większymi wyzwaniami niż w innych częściach świata. Dlatego KUKE będzie ściślej współpracować z Bankiem Standard Chartered, instytucji o globalnym zasięgu, we wspieraniu eksporterów w rozwoju działalności w różnych szerokościach geograficznych. Podpisane porozumienie tworzy ramy tej współpracy".

Janusz Władyczak Katarzyna Kowalska KUKE
Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się online
Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne