KUKE partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

KUKE została właśnie jednym z ośmiu przedstawicieli sektora finansowego wśród partnerów FOB i trzecim ubezpieczycielem. W tym roku spółka sformalizowała swoje działania w obszarze CSR, wdrażając m.in. program wolontariatu pracowniczego. Zorganizowane w jego ramach inicjatywy skupiały się na pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami i seniorów oraz działaniach na rzecz środowiska naturalnego.

Dorota Kleszczewska, członek zarządu KUKE:

„Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jednej z najważniejszych w Polsce platform upowszechniających najwyższe standardy z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. CSR to nie tylko akcje charytatywne. W najbliższym czasie planujemy współpracę z uczelniami wyższymi poświęconą szerzeniu wiedzy na temat przedsiębiorczości, bezpiecznego obrotu handlowego, roli agencji wspierania eksportu, jaką jest KUKE. Intensyfikujemy też nasze działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców, którzy muszą mierzyć się z coraz to nowymi zagrożeniami w swojej działalności, m.in. rosnącą skalą wyłudzeń. Będąc jednym z liderów rynku ubezpieczeń należności, uznajemy to za swoją powinność”.

Odpowiedzialny biznes w KUKE

W codziennej działalności biznesowej KUKE kieruje się wytycznymi organizacji międzynarodowych (m.in. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) promującymi dbałość o ochronę środowiska, równość warunków konkurencji czy zwalczanie przekupstwa. Stara się też uczestniczyć i wspierać przedsięwzięcia przeciwdziałające zmianom klimatu. Ostatnio spółka została jednym z sygnatariuszy porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – pierwszego tego typu porozumienia w Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Z kolei w lipcu KUKE współubezpieczyła kredyt na kwotę 159 milionów euro na modernizację oddziałów położniczych w 62 szpitalach Wybrzeża Kości Słoniowej, co pozwoli temu krajowi skuteczniej zmierzyć się z problemem dużej śmiertelności niemowląt, pokonać efekty pandemii, jednocześnie angażując w to polskich eksporterów.

Program Partnerstwa FOB

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako partnerzy strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu koncepcji CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale uzupełniają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Obecnie grono partnerów strategicznych FOB to już blisko 60 firm, łącznie z gronem partnerów wspierających.

Więcej o Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne