KUKE ubezpiecza inwestycję polskiej marki odzieżowej na Białorusi

Polska marka odzieżowa CDRL S.A. (Coccodrillo) podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytową na 10 mln zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na częściowe refinansowanie nabycia udziałów w białoruskiej grupie zarządzającej supermarketami z artykułami dla dzieci. To pierwsze wykorzystanie kredytu BGK na akwizycję poza UE. Finansowanie połączone jest z ubezpieczeniem KUKE chroniącym inwestycję przed ryzykiem politycznym. Tego typu pakiet to zupełnie nowe rozwiązanie na polskim rynku.

BGK udzielił długoterminowego kredytu polskiej spółce CDRL S.A., która jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką Coccodrillo. Kwota kredytu wynosi 10 mln PLN. Jej celem jest refinansowanie nabycia udziałów w białoruskiej spółce LLC DPM, zarządzającej supermarketami z artykułami dla dzieci, działającymi pod nazwą Buslik, przejętej przez CDRL S.A. na początku 2019 r. Jest to pierwsza akwizycja wsparta przez BGK na rynku poza Unią Europejską.

"BGK, poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe, wspiera projekty rodzimych firm w 66 krajach na 6 kontynentach. Pomogliśmy dotąd w kilkunastu inwestycjach kapitałowych polskich firm za granicą, w tym m.in. akwizycjach w Wielkiej Brytanii, Francji, na Węgrzech. Akwizycja dokonana przez CDRL S.A. jest pierwszą tego typu transakcją wspartą przez BGK poza rynkiem unijnym. Warunkiem do wypłaty części kredytu jest uzyskanie przez CDRL S.A. ubezpieczenia chroniącego inwestycję przed ryzykiem politycznym w KUKE. Połączenie tych dwóch produktów jest zupełnie nowym rozwiązaniem wspierającym polskie firmy realizujące bezpośrednie inwestycje poza granicami Polski" – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

CDRL S.A. jest obecna na 4 kontynentach, m.in. w takich krajach jak Czechy, Rumunia, Bułgaria czy kraje nadbałtyckie, a poza Unią Europejską na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, na Sri Lance czy w Arabii Saudyjskiej. Pozyskane przez spółkę środki pozwolą jej rozwinąć działalność na rynku białoruskim. Akwizycja dotyczy wykupu udziałów sieci supermarketów Buslik, która obejmuje 46 punktów handlowych, w tym 17 w Mińsku. Białoruska sieć oferuje produkty dla dzieci do lat 12, m.in. odzież dziecięcą, obuwie, żywność, akcesoria dla niemowląt, kosmetyki, zabawki i meble..

"Jesteśmy czołowym dystrybutorem odzieży i akcesoriów dziecięcych w Europie Środkowo-Wschodniej. Umacniamy markę Coccodrillo, zarówno poprzez zwiększenie sprzedaży w sklepach w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy przekonani, że uzyskane finansowanie i wejście na rynek białoruski pozwoli nam jeszcze lepiej realizować naszą misję i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz dostarczać dokładnie takich produktów, jakich potrzebują ich dzieci" - powiedział prezes CDRL S.A. Marek Dworczak.

Ubezpieczenie inwestycji

Inwestuj bezpiecznie bez względu na granice i chroń swoje inwestycje przed ryzykiem politycznym.

  • Możesz ubezpieczyć inwestycje już istniejące i skutecznie zabezpieczyć kredyt bankowy udzielony na realizację inwestycji.
  • Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi aż 20 lat.
Dowiedz się więcej

Pozyskane dzięki kredytowi na akwizycję środki pozwolą na jeszcze efektywniejszy rozwój polskiej firmy. Udzielone przez BGK i KUKE wsparcie dodatkowo chroni inwestycję przed ryzykiem politycznym.

"KUKE aktualnie finalizuje procedurę ubezpieczenia kolejnej inwestycji polskiej spółki na rynku białoruskim. W przypadku pozytywnej decyzji polski inwestor otrzyma ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń ryzyka politycznego, do których zaliczane są m.in. nacjonalizacja czy moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd, ale ubezpieczenie dotyczy także zdarzeń siły wyższej, a więc: wojny, zamieszek, masowych strajków, jak również powodzi czy pożarów. Gdyby zaistniało któreś z tych zdarzeń, polski inwestor będzie miał zabezpieczone do 90 proc. powstałej szkody związanej z tą inwestycją. Po raz kolejny polska firma otrzymuje kompleksowe wsparcie od BGK i KUKE w finansowaniu, w bezpieczny sposób, zagranicznej ekspansji. KUKE chętnie ubezpiecza działalność polskich podmiotów w większości krajów świata, tak na rynkach rozwiniętych, jak i tych uznawanych za bardziej ryzykowne" - mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Połączenie kredytu na akwizycję zagraniczną z ubezpieczeniem inwestycji w KUKE może mieć również zastosowanie w przypadku finansowania projektów polskich przedsiębiorstw na innych rynkach zagranicznych.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne