KUKE ubezpiecza kredyt z BGK na wsparcie rozwoju Rwandy

BGK udzielił bezpośredniego finansowania rządowi Rwandy na zakup od polskiego producenta systemu chłodzenia mleka. Spłatę kredytu o wartości 23 mln euro ubezpiecza KUKE. To pierwsza tego typu transakcja.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił skarbowi państwa Rwandy bezpośredniego finansowania w strukturze kredytu dla nabywcy. Długoterminowy kredyt do 23 mln euro (ok. 88 mln zł) dotyczy zakupu systemu schładzania mleka od łódzkiej firmy Faspol. Finansowanie zostało zabezpieczone polisą KUKE od ryzyka politycznego. Ubezpieczenie gwarantowane przez polski Skarb Państwa wykorzystuje się powszechnie przy finansowaniu eksportu i inwestycji do krajów rozwijających się. 

Mimo że Rwanda należy do grupy krajów najsłabiej rozwiniętych, to jednocześnie jest postrzegana jako rynek o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym i dobrych perspektywach dla biznesu. Jak dotąd uniknęła kłopotów wielu innych państw Afryki, które w wyniku nadmiernego zadłużania się, pandemii, konsekwencji wojny w Ukrainie i podwyżek stóp procentowych w skali globu stanęły na skraju niewypłacalności. Wspierana przez BGK i KUKE transakcja polskiego producenta będzie służyła unowocześnieniu produkcji rolnej w Rwandzie i rozwojowi lokalnych społeczności. Pracujemy nad kolejnymi projektami inwestycyjnymi, które – stymulując nasz eksport – przyczynią się także do podniesienia poziomu życia mieszkańców tego kraju.

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Struktura kredytu dla nabywcy, którym jest rząd innego państwa, to finansowanie pionierskie w polskim sektorze bankowym. Dzięki niemu roczna wartość polskiego eksportu na ten rynek zwiększy się z kilku do kilkudziesięciu milionów euro. Rwanda jest postrzegana jako jedno z najbardziej przyjaznych państw dla prowadzenia biznesu w Afryce. Większe zainteresowanie tym rynkiem przez polskich eksporterów obserwujemy już od dłuższego czasu. Głównie dotyczy to branż związanych z rolnictwem, górnictwem oraz usługami. Cieszę się, że BGK wspiera polskich przedsiębiorców z międzynarodowymi ambicjami, przeciera nowe szlaki w krajowej bankowości i jednocześnie odpowiada na potrzeby rozwojowe państw uboższych.

Marek Tomczuk, członek zarządu BGK

Wsparcie dla rwandyjskiej gospodarki

Kontrakt na zakup polskiego systemu schładzania mleka ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Rwandy. Dostawa blisko 400 instalacji do lokalnych punktów skupu mleka ma zmniejszyć straty mleka w wyniku nieprawidłowego przechowywania oraz zwiększyć możliwości produkcyjne i dostęp do produktów mlecznych.

Umowa, którą podpisaliśmy, jest świadectwem szybko rozwijającej się współpracy dwustronnej między Rwandą a Polską. Obie strony badają dalsze możliwości współpracy gospodarczej.

dr Uzziel Ndagijimana, minister finansów i planowania ekonomicznego Rwandy

Większa obecność polskiej spółki w Afryce

Polskim eksporterem i beneficjentem środków z kredytu jest firma Faspol z Łodzi. To średniej wielkości spółka, która projektuje i wykonuje specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego. Kontrakt sfinansowany z kredytu BGK polski producent zawarł z Rwandyjską Radą Rozwoju Rolnictwa (Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board).

Łódzka spółka działa w Afryce od 2016 r. Dotychczas dostarczała produkty i usługi do odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu. Jej największym kontraktem w Afryce była dostawa 350 instalacji do schładzania mleka w Kenii na mocy umowy kredytowej między polskim a kenijskim rządem.

To były intensywne dwa lata wizyt w Rwandzie, przygotowywania koncepcji i projektów oraz niełatwych negocjacji. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Rwanda będzie kolejnym rynkiem, gdzie nasze rozwiązania przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki naszym instalacjom dzienna produkcja mleka zwiększy się o prawie 2 mln litrów. To oznacza, że ten surowiec stanie się bardziej dostępny dla Rwandyjczyków.

Marcin Kaleta, współwłaściciel spółki Faspol

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne