KUKE zabezpieczy ukraińskie kontrakty Feerum

KUKE ubezpieczy należności z dwóch dużych kontraktów Feerum na Ukrainie o łącznej wartości blisko 210 mln zł. Polski producent dostarczy kompleksy silosów zbożowych.

Feerum zawarło z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 35,6 mln euro, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października 2019 roku. Druga, o wartości 13,3 mln euro, ma być sfinalizowana w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki, a maksymalny termin płatności określono na dzień 30 czerwca 2019 roku. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

"Ukraina to ważny partner handlowy Polski. Chociaż złożona sytuacja gospodarczo-polityczna sprawia, że jest to rynek wymagający - nie należy z niego rezygnować. Należyte przygotowanie się do zawarcia i realizacji kontraktu zawsze jest istotne, ale w przypadku Ukrainy niezbędne. Pomimo sytuacji naszego sąsiada, KUKE kontynuuje dotychczasową politykę ubezpieczeniową wobec Ukrainy, umożliwiając polskim eksporterom dostarczanie na ten rynek towarów i usług o charakterze konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym. W przypadku Feerum, zdecydowaliśmy się objąć ubezpieczeniem należności spółki wynikające z kontraktów realizowanych na Ukrainie. Tym samym wypełniliśmy warunek konieczny do realizacji tych kontraktów umożliwiając ich sfinansowanie. Wsparcie polskich eksporterów jest kluczowe w umacnianiu ich pozycji na światowych rynkach. KUKE posiada do tego odpowiednie narzędzia" – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

"Pozyskanie kontraktów na rynku ukraińskim przy współpracy z KUKE zapewni Feerum znaczący wzrost. Łączna wartość zamówień z Ukrainy wynosi blisko 210 mln zł. Umacniamy tym samym naszą pozycję w regionie, a Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych. Liczymy, że będzie to wstęp do dalszych zamówień z kierunku ukraińskiego i dalszej współpracy z KUKE”  – powiedział Daniel Janusz, prezes Feerum.

Daniel Janusz (Feerum) i Janusz Władyczak (KUKE)

„Nasza strategia ścisłej współpracy z eksporterem, wzajemne zaufanie i omawianie warunków kontraktu jeszcze przed jego podpisaniem, po raz kolejny zdaje egzamin. Dzięki takiemu podejściu proces przebiega niezwykle sprawnie, uwiarygodniając eksportera w oczach kontrahenta i dając mu dodatkową kartę przetargową podczas negocjacji. Chcemy aby KUKE było postrzegane przez polskie firmy jako partner biznesowy, który sprawnie i efektywnie wesprze ich ambicje ekspansji za granicą. Sukces Feerum na Ukrainie jest tego dowodem” – dodaje Janusz Władyczak.

Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi Feerum udzielenie zamawiającemu tzw. kredytu dostawcy. Warunkiem sprzedaży na rynkach wschodnich jest zaoferowanie produktu wraz z finansowaniem. Dzięki współpracy z KUKE, która zaoferowała ubezpieczenie kontraktu w kredycie na 5 lat, Feerum będzie miało możliwość sfinansowania go z wybraną instytucją finansową.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne