KUKE zawarła porozumienie o współpracy ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy

Umowa tworzy ramy dla współdziałania obu instytucji w celu wspierania wymiany handlowej między Polską a Ukrainą. KUKE i ukraińska agencja kredytów eksportowych EKA będą uzgadniać warunki wsparcia w odniesieniu do ubezpieczanych projektów, a także dzielić się informacjami dotyczącymi aktywności eksporterów.

Janusz Władyczak, prezes KUKE:

"Ukraina jest coraz ważniejszym partnerem gospodarczym naszego kraju. W 2020 r. znalazła się już na trzecim miejscu wśród największych rynków, gdzie trafia polski eksport ubezpieczany przez KUKE, z bardzo wysoką dynamiką wzrostu. Podpisane porozumienie umożliwi – za naszym pośrednictwem – współpracę eksporterów z obu krajów, m.in. podejmowanie wspólnych projektów na rynkach trzecich. Jednocześnie umowa ułatwi KUKE dzielenie się z partnerami z EKA 30-letnim doświadczeniem we wspieraniu eksportu, który może być ważnym elementem stabilnego rozwoju gospodarczego Ukrainy z korzyścią również dla Polski". 

Oleksij Kusznir, wiceprezes EKA:

"Biorąc pod uwagę historycznie wysoki poziom wymiany handlowej między Ukrainą a Polską, widzimy wielkie możliwości w tej współpracy. Co więcej, porozumienie daje nam szanse na skorzystanie z doświadczenia KUKE jako efektywnej i odnoszącej sukcesy agencji kredytów eksportowych".

Na początku tego roku KUKE podpisała porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), która odpowiada za kwestie związane z wymianą handlową i inwestycjami na obszarze 57 krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI). Lista zagranicznych agencji kredytów eksportowych współpracujących z KUKE dostępna jest tutaj.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne