Współpraca z bankami

KUKE na bieżąco udoskonala ofertę rozwiązań wspierających eksport. W tym celu blisko współpracuje z polskimi i zagranicznymi bankami zapewniającymi obsługę bieżącą i finansowanie działalności swoich klientów. Rozwiązania KUKE zachęcają banki do szerszego finansowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji w Polsce oraz poza jej granicami, a także transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. Proponujemy instrumenty, które udostępnia swoim eksporterom i bankom finansującym zaledwie kilka krajów w Europie.

Dotychczas podpisaliśmy porozumienia o współpracy z następującymi bankami:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Pekao
 • BNP Paribas Bank Polska
 • HSBC Bank Polska
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska
 • Standard Chartered
 • ING Bank Śląski
 • mBank SA
 • Credit Agricole Bank Polska

Współpraca międzynarodowa

Od 1999 roku jesteśmy członkiem Unii Berneńskiej, tj. założonego w 1934 roku w Bernie Międzynarodowego Związku Ubezpieczycieli Kredytów i Inwestycji.
Unia Berneńska promuje jednolite zasady ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji, stanowiąc forum współpracy między publicznymi i prywatnymi agencjami ubezpieczeń kredytów, zarówno w trakcie organizowanych dwa razy w roku spotkań wszystkich członków, organizowanych ad hoc seminariów i warsztatów, jak również w ramach bieżącej wymiany informacji i doświadczeń między ubezpieczycielami.
Członkowie
Do Unii Berneńskiej należą 82 instytucje z całego świata - głównie państwowe agencje kredytów eksportowych, ale również podmioty prywatne. Członkowie Unii Berneńskiej ubezpieczają ok. 13 proc. światowych obrotów handlowych.
Zasady działalności
Zasady działalności Unii Berneńskiej mają charakter wytycznych w zakresie udzielania kredytów eksportowych zapisane w tzw. Guiding Principles.
Wsparcie
Ważnym aspektem działalności Unii Berneńskiej jest wspieranie nowo powstałych agencji ubezpieczeń kredytów i inwestycji dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń.
Dowiedz się więcej
Współpraca z zagranicznymi agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych

Współpracujemy ściśle z wieloma agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych (export credit agencies, ECA) z całego świata. Prowadzimy wspólne działania, wymieniamy się informacjami, jak i wspieramy w zakresie wzajemnej reasekuracji średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych. Dzięki czemu nasi przedsiębiorcy są niejednokrotnie w stanie brać udział w projektach inwestycyjnych na całym świecie, a agencje ograniczać ryzyko transakcji. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy i zrealizowaliśmy projekty z następującymi agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych:

* umowa została wypowiedziana przez KUKE w odpowiedzi na agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy ** umowa została wypowiedziana przez KUKE w odpowiedzi na zaangażowanie Białorusi w rosyjską agresję wojskową wobec Ukrainy
ASHRA
Izrael
ATRADIUS
Holandia
BAEZ
Bułgaria
BANCOMEXT
Meksyk
BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Francja
CESCE
Hiszpania
CREDENDO
Belgia
EBRD
ECG
Grecja
ECGC
Indie
ECGE
Egipt
ECI
Zjednoczone Emiraty Arabskie
EDC
Kanada
EGAP
Rep. Czeska
EGFI
Iran
EKA
Ukraina
EKF
Dania
EKN
Szwecja
EULER HERMES
Niemcy
EXIAR *
Federacja Rosyjska
EXIMBANK ROMANIA
Rumunia
EXIMBANKA SR
Słowacja
EXIMGARANT **
Białoruś
EXPORT FINANCE AUSTRALIA
Australia
GARANTIE
Mołdowa
HBOR
Chorwacja
ICIEC
Arabia Saudyjska
KAZEXPORTGARANT
Kazachstan
KSURE
Korea Południowa
MBDP
Macedonia Północna
MEHIB
Węgry
NEXI
Japonia
OEKB
Austria
SACE
Włochy
SERV
Szwajcaria
SINOSURE
Chiny
TEBC
Tajwan
TURK EXIMBANK
Turcja
UK EXPORT FINANCE
Wielka Brytania
US EXIMBANK
USA
UZBEKINVEST
Uzbekistan
Unia Europejska

Uczestniczymy w pracach Grupy Roboczej ds. Kredytów Eksportowych (Grupa CWG), powołanej Decyzją Rady UE w 1960 r. Do głównych zadań Grupy CWG należy harmonizowanie warunków udzielania i ubezpieczania kredytów eksportowych w Państwach Członkowskich UE, a także wspieranie wymiany informacji w tej dziedzinie oraz rozwiązywanie konkretnych problemów w drodze konsultacji.

OECD

Bierzemy udział w pracach OECD, której celem jest m.in. wypracowanie zasad finansowania transakcji eksportowych ze wsparciem państw członkowskich, jak również monitorowanie ich przestrzegania. OECD jest także forum wymiany informacji o systemach wspierania eksportu oraz koordynacji polityk odnoszących się do odpowiedzialnego podejścia do środowiska i kwestii społecznych w transakcjach eksportowych, zwalczaniem przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w transakcjach międzynarodowych oraz inicjowaniem działań umożliwiających zrównoważone kredytowanie w krajach o niskim dochodzie.

Rozwiązania

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne