NBU łagodzi restrykcje dotyczące spłaty kredytów zagranicznych

Od 16 czerwca 2023 r. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) przywrócił możliwość spłaty tych kredytów zagranicznych, które były m.in. zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem międzynarodowej instytucji finansowej lub przyznane przy udziale zagranicznej agencji kredytów eksportowych, takiej jak KUKE. Jak podał NBU w komunikacie, dotyczy to zarówno spłaty kapitału jak i odsetek.

Moratorium płatnicze na zagraniczne transfery zostało wprowadzone przez ukraiński bank centralny z chwilą rosyjskiej agresji w lutym 2022 r., by zatrzymać odpływ kapitału, chronić rezerwy walutowe i utrzymać stabilność gospodarki. Z czasem NBU wprowadzał wyłączenia w restrykcjach, umożliwiając płatności np. za import artykułów pierwszej potrzeby dla ludności czy zakupy wyposażenia armii. Dzięki temu KUKE w czerwcu ub.r. wznowiła – jako jedyna agencja kredytów eksportowych – możliwość objęcia ochroną eksportu towarów do Ukrainy. Obecnie ubezpieczony przez KUKE handel wrócił praktycznie do poziomów sprzed wojny. 

„Decyzja NBU powoduje, że ukraińscy inwestorzy będą mogli powrócić do regulowania zobowiązań wobec zagranicznych kredytodawców, w tym z Polski. KUKE również była zaangażowana w finansowanie projektów inwestycyjnych w Ukrainie, gwarantując płatności na rzecz polskich banków bądź wykonawców. Odblokowanie możliwości spłaty zaległych zobowiązań umożliwi rozmowy na temat finansowania nowych projektów, co ma szczególne znaczenie w kontekście odbudowy kraju”

Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE

W ocenie NBU złagodzenie regulacji spowoduje, że nowe kredyty napływające do Ukrainy będą miały większą wartość niż odpływy z tytułu obsługi istniejących zobowiązań. „Dopuszczenie transferów środków za granicę w celu spłaty niektórych kategorii kredytów zagranicznych poprawi warunki przyciągania środków na Ukrainę. Ponadto zmiany te pomogą rozszerzyć zdolność międzynarodowych partnerów do kierowania środków na odbudowę ukraińskiej gospodarki” – stwierdza komunikat.

NBU podał, że podjęcie decyzji było możliwe w związku ze stabilną sytuacją na rynku walutowym, odpowiednio wysokim poziomem rezerw walutowych oraz zwiększoną zapadalnością środków w systemie bankowym, a także zaznaczył, że prowadzi dialog z rządem Ukrainy i partnerami zagranicznymi w sprawie dalszego łagodzenia ograniczeń walutowych.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne