Niewypłacalności firm w lutym 2021 r.

W lutym ponownie przybyło firm w restrukturyzacji. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 122, notując wzrost o 11,9 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu z lutym 2020 r. wzrost sięgnął 144, 0 proc.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W lutym upadłość ogłosiły 32 firmy – o 5,9 proc. mniej w porównaniu ze styczniem i dokładnie o połowę mniej niż w lutym ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 122, notując wzrost o 11,9 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu z lutym 2020 r. wzrost sięgnął 144, 0 proc.

Liczba niewypłacalności (postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 154, a więc była wyższa o 7,7 proc. niż w styczniu i o 35,1 proc. większa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec lutego do poziomu 1434 – to o 40 przypadków więcej (2,9 proc.) niż miesiąc wcześniej.

Komentarz

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Zgodnie z oczekiwaniami, po styczniowym wyhamowaniu spadków liczonych w ujęciu miesięcznym, zarówno w przypadku upadłości jak i restrukturyzacji, luty przyniósł ponowny wzrost tych ostatnich, jak i liczby niewypłacalności ogółem. Odsetek restrukturyzacji stanowi już 2/3 wszystkich niewypłacalności i można się spodziewać, że nadal ich udział będzie wyraźnie się zwiększał. Wynika to z konstrukcji wprowadzonych podczas pandemii regulacji, które zachęcają firmy do kontynuowania działalności i utrzymywania zatrudnienia, pomimo występujących problemów z regulowaniem zobowiązań. Podobne mechanizmy działają także w innych krajach Europy, co tworzy pewien „nawis” firm, które będą miały kłopoty z utrzymaniem się na rynku, gdy tymczasowe złagodzenie wymogów prawa upadłościowego jak i rządowe programy pomocy będą wycofywane. W gospodarce brytyjskiej, która zanotowała w 2020 r. największy spadek PKB spośród krajowych należących do grupy G20 (o 9,9 proc. r/r), liczba niewypłacalności zmniejszyła się o prawie 1/3. W tym roku ta sytuacja jest kontynuowana, a w samym lutym było o połowę mniej niewypłacalności. Świadczy to o zamrożeniu procesów upadłościowych, mimo że rynek spodziewał się obecnie nawet większego skoku bankructw niż 60-proc. wzrost zanotowany po kryzysie w latach 2008-09.

Z danych pozyskanych z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że największy przyrost upadłości nastąpił w lutym w branży usługowej: ogłoszono 14 przypadków w porównaniu z sześcioma w styczniu i siedmioma rok wcześniej. Ten segment gospodarki jest najmocniej dotknięty ograniczeniami wynikającymi z walką z pandemią. Natomiast w KUKE relatywnie niewielki udział w portfelu stanowią podmioty z tej branży. Z naszych danych wynika, że pozostałe segmenty radzą sobie nadal relatywnie dobrze, pomimo przedłużającego się lockdownu, a wskaźniki szkodowości KUKE zachowują się stabilnie. Zwracamy jednak uwagę na kolejne dane z sektora budowlanego, pokazujące znaczne spadki produkcji, co wynikało z trudnych warunków pogodowych, ale i niechęci firm do inwestowania. Oceniamy, że ten rok może być trudniejszy niż ubiegły dla przedsiębiorstw budowlanych, choć pojawiają się sygnały, że pomocą mogą być dla nich kontrakty eksportowe z uwagi na silną presję kosztową na zachodnich rynkach. Kontynuując wątek eksportu, w przypadku niektórych krajów, jak np. Wielkiej Brytanii, obserwujemy u niektórych polskich eksporterów wzrost awersji do ryzyka, co przejawia się większą skłonnością do wymagania przedpłat".

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle spadł w lutym do 0,63 proc. z 0,71 proc. w styczniu, osiągając taki sam poziom jak przed rokiem. Najwyżej w minionym roku wskaźnik dotarł do 0,79 proc. w lipcu. Indeks rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,69 proc. z 0,66 proc. miesiąc wcześniej. Przed rokiem wynosił 0,59 proc.

Wskaźnik upadłości w budownictwie spadł do 0,92 proc. z 1,04 proc. w styczniu. Rok wcześniej znajdował się na poziomie 1,31 proc. W przypadku indeksu rozpoczętych restrukturyzacji luty przyniósł wzrost indeksu z 1,32 proc. do 1,36 proc., podczas gdy rok wcześniej był o niemal połowę niżej (0,69 proc.).

W branży handlowej wskaźnik upadłości po lutym obniżył się z 0,64 proc. do 0,60 proc. W lutym 2020 r. wynosił 0,84 proc. Indeks rozpoczętych restrukturyzacji powrócił do poziomu 0,52 proc. notowanego w grudniu, z 0,53 proc. przed miesiącem. Rok temu wynosił 0,33 proc.

W transporcie i logistyce indeks upadłości spadł do 0,69 proc. z 0,79 proc. notowanego miesiąc wcześniej, a w lutym 2020 r wynosił 0,79 proc. Jeśli chodzi o indeks rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik sięgał 1,02 proc. – bez zmian w porównaniu ze styczniem 2021 r. Natomiast w lutym 2020 r. był na poziomie 0,17 proc.

Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł w lutym do 0,95 proc. z 0,88 proc. przed miesiącem. Rok temu wynosił 0,79 proc. W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpił wyraźny wzrost do 1,25 proc. z 0,88 proc. W lutym 2020 r. jego wartość wynosiła zaledwie 0,35 proc.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne