Nowe możliwości w eksporcie do Rosji

BGK potwierdza akredytywy w rublu. Transakcje w rosyjskiej walucie zabezpiecza też KUKE. Z nowego rozwiązania skorzystał producent maszyn górniczych Famur.

Rosja to kierunek ekspansji wybierany przez 46 proc. polskich firm korzystających z rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu. Przedsiębiorstwa obecne na tym rynku mogą już wspierać swój eksport nowym rozwiązaniem BGK, który potwierdza akredytywy dokumentowe otwarte w rublu. Do tej pory bank potwierdzał akredytywy tylko w złotych, euro i dolarach. Od teraz transakcje z rosyjskimi partnerami mogą być łatwiejsze i będzie mogło być ich więcej. Co ważne transakcje w rublu może już zabezpieczać KUKE.

Bank otwierający akredytywę zobowiązuje się do zapłaty eksporterowi za dokumenty związane z eksportem, nawet jeśli importer nie będzie chciał zapłacić za towar. To duże wsparcie dla eksportera o czym świadczą liczby. W 2019 r. BGK obsłużył ponad 100 akredytyw dotyczących sprzedaży na rynki naszych wschodnich sąsiadów (Białoruś, Ukraina i Rosja), o łącznej wartości ponad 300 mln PLN. Teraz bank wsparł po raz drugi w historii spółkę zależną polskiego eksportera zarejestrowaną za granicą i potwierdził po raz pierwszy akredytywę w rublu.

To pierwsza transakcja tego typu w BGK. Dotychczas realizowaliśmy transakcje potwierdzenia akredytyw na wielu rynkach zagranicznych, w tym na rynku rosyjskim. Jednak zawsze walutą rozliczenia było euro, złoty lub dolar, a stroną relacji z BGK była niemal zawsze polska spółka. Teraz pierwszy raz wsparliśmy spółkę zagraniczną należącą do polskiej grupy - rosyjski OOO FAMUR w lokalnej walucie - rublu. – mówi Karol Rozenberg, ekspert Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK i dodaje – Inne spółki także mogą korzystać z tego rozwiązania. Ułatwiamy w ten sposób prowadzenie handlu zagranicznego i umożliwiamy eksporterom rozszerzenie skali ich działalności. Wiemy, że w kontaktach z niektórymi partnerami z Rosji kwestia zmiany waluty akredytywy była istotna i utrudniała porozumienie. Cieszymy się, że wypracowaliśmy rozwiązanie, które może ułatwić negocjacje z rosyjskimi kontrahentami.

Wartość akredytywy, do której BGK dodał potwierdzenie dla OOO FAMUR to ponad 842 mln rubli, czyli prawie 48 mln zł i dotyczy realizacji zawartego kontraktu z OOO „UK Anżerskaja-Jużnaja” na dostawy 120 sztuk sekcji obudów zmechanizowanych, o którym Grupa FAMUR informowała w raporcie bieżącym 15/2020 w dniu 7 maja 2020 r. Takie transakcje to realne wsparcie dla polskich przedsiębiorców eksportujących do tych krajów, które są Polsce bliskie geograficznie, ale jednocześnie, w ocenie wielu eksporterów i instytucji, cechują się podwyższonym ryzykiem politycznym i handlowym.

Grupa FAMUR intensywnie podejmuje działania sprzedażowe na rynkach eksportowych, m.in. za pośrednictwem zagranicznych spółek zależnych, dzięki którym wzmacniamy naszą obecność i budujemy markę lokalnie. Bardzo często konieczność realizacji umów przez te spółki wynika z wymagań klientów, które dotyczą np. bazy dostawy sprzętu lub waluty rozliczeniowej w ramach kontraktu. Dotychczas, jako Grupa, nie mieliśmy możliwości, by takie kontrakty móc w pełni zabezpieczyć w polskich instytucjach finansowych, stąd też nowe rozwiązania wprowadzane przez BGK oraz Grupę PFR - przewidujące instrumenty wsparcia bezpośrednio dla spółek zagranicznych, są dla nas niezwykle pomocne oraz dają nowe możliwości rozwoju - mówi Beata Zawiszowska, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych w FAMUR S.A.

Podobne operacje od teraz będą mogły także liczyć na wsparcie KUKE. Korporacja uruchomiła swoje zabezpieczenia dla transakcji, w których stroną jest spółka córka polskiej grupy, zarejestrowana za granicą.

Wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej zmiany legislacyjne poszerzyły możliwości działania KUKE. Umożliwiły między innymi, by gwarancjami zapłaty należności wynikających z akredytyw można było objąć wymianę handlową realizowaną również przez działające w innych krajach spółki zależne polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu krajowe banki mogą zdjąć z siebie ryzyko w przypadku takich transakcji, jak pomiędzy BGK a spółką zależną Famuru. Co więcej, wspomniane zmiany legislacyjne zniosły wymóg krajowości dla transakcji z okresem spłaty należności do dwóch lat, co oznacza, że znacznie poszerzony został katalog produktów eksportowych, które można objąć ubezpieczeniem gwarantowanym przez Skarb Państwa – mówi Sylwia Morawska, starszy specjalista w Biurze Ubezpieczeń Instytucjonalnych i Gwarancji w KUKE.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez BGK i KUKE zainteresowanie akredytywami potwierdzonymi w rublu oraz transakcjami, w których stroną jest zagraniczna firma zależna od polskiej grupy, może wkrótce wzrosnąć. Zyska na tym polski eksport i ekspansja Polski i polskich firm za granicą.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne