Nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która reguluje działalność KUKE. Zmiany, które zostały wprowadzone dzięki nowelizacji, umożliwią ubezpieczycielowi między innymi skuteczniejszą pomoc dla polskiego biznesu zainteresowanego odbudową Ukrainy.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Najnowsze zmiany:

• poszerzają możliwości elastycznego działania KUKE w nadzwyczajnych warunkach gospodarczych (takich jak: pandemia, wojna w Ukrainie) w celu zapewnienia jeszcze skuteczniejszej pomocy krajowym przedsiębiorcom (głównie eksporterom),

• tworzą podwalinę do utworzenia dedykowanego programu odbudowy Ukrainy,

• włączają KUKE w proces transformacji energetycznej kraju.


Nowe rozwiązania to:

• program odbudowy Ukrainy, składający się z trzech filarów

• możliwość reasekuracji innych ubezpieczycieli w przypadku, gdy z uwagi na ponadprzeciętne ryzyko lub brak możliwości uzyskania reasekuracji na rynku komercyjnym, rynek ubezpieczeniowy nie będzie w stanie zapewnić podmiotom gospodarczym ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczyć to będzie głównie reasekuracji ryzyk transportowych (m.in. ubezpieczenia casco i OC oraz przedmiotów w transporcie) komercyjnym zakładom ubezpieczeń, dzięki którym polscy przedsiębiorcy będą mogli realizować transport na Ukrainę i uczestniczyć w procesie odbudowy tego kraju. Rozwiązanie skierowane do zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia transportowe. Na kolejnym etapie będą prowadzone konsultacje z Unią Europejską.

• możliwość oferowania ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez polską firmę na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym (aktualnie 160 państw, tzw. emerging markets). Chęć skorzystania z takiego instrumentu zgłaszali przedsiębiorcy z różnych branż, m.in. meblarskiej, budowlanej, stalowej, samochodowej czy opakowań. Dzięki niemu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości na rynku krajowym, co finalnie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw. Rozwiązanie skierowane do eksporterów, którzy w swojej działalności korzystają z komponentu importowego.

• możliwość objęcia ubezpieczeniem, na równi z przedsiębiorcami polskimi, polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój. Umożliwi to tworzenie w Polsce nowych miejsc pracy, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń (co przełoży się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki), a także zachęci zagraniczne przedsiębiorstwa do kooperacji z polskimi firmami i inwestowania na szerszą skalę na polskim rynku. Ułatwi to m.in. ukraińskim przedsiębiorcom podjęcie decyzji o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej z Ukrainy do Polski przez otwarcie oddziału spółki, a tym samym pozwoli im bezpiecznie rozwijać biznes, a także może zachęcić zagraniczne firmy zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy do prowadzenia tej aktywności z terytorium Polski. Rozwiązanie skierowane do oddziałów firm zagranicznych, które z Polski prowadzą działalność eksportową.

• możliwość wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski. Wdrażana transformacja wymaga przeprowadzenia projektów inwestycyjnych na ogromną skalę i zmobilizowania ich finansowania ze strony inwestorów oraz banków – kluczową rolę może odegrać KUKE jako podmiot z dużym doświadczeniem w zakresie ubezpieczania projektów inwestycyjnych, a jednocześnie posiadający niezbędne instrumenty. Rozwiązanie skierowane do instytucji finansujących oraz przedsiębiorstw (krajowych i zagranicznych) dokonujących inwestycji w obszarze transformacji energetycznej. W tym przypadku również będą prowadzone konsultacje z Unią Europejską.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne