Prestiżowy dublet: nie tylko biznes, ale i misja

Z ostatniego Banking & Insurance Forum wracamy z podniesionym czołem: KUKE została uznana za najlepszą firmę ubezpieczeniową, a jednocześnie otrzymaliśmy nagrodę specjalną „Solidarni z Ukrainą”. Gdyby dodać niedawno przyznane wyróżnienie w konkursie Diamenty Forbesa, to mamy znanego z terminologii piłkarskiej hat-tricka. Nagrody podczas gali odbierali Katarzyna Kowalska i Janusz Władyczak.

Mimo że nie jesteśmy uniwersalnym zakładem ubezpieczeń, a działamy jedynie w ubezpieczaniu należności handlowych i gwarancjach, to kapituła konkursu doceniła nasze nowatorskie podejście do wspierania polskich firm w ich zagranicznej ekspansji poprzez zaoferowanie jednego z najbardziej kompleksowych w Unii Europejskiej systemów rozwiązań, które zapewniają eksporterom nie tylko zabezpieczenie transakcji handlowych oraz ich inwestycji realizowanych na innych rynkach, ale również instrumenty umożliwiające pozyskanie długoterminowego finansowania na rozbudowę potencjału eksportowego w kraju.

Tak rozbudowaną ofertą instrumentów dla eksporterów może się pochwalić ledwie kilka krajów na świecie. Mamy nadzieję, że ta nagroda przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o naszych rozwiązaniach wśród polskich przedsiębiorców, bo dzięki nim mogą być bardziej konkurencyjni na międzynarodowych rynkach. Liczymy też na jeszcze większe wykorzystanie tego instrumentarium przez banki, które są bezpośrednimi beneficjentami naszych ubezpieczeń i gwarancji, ponieważ obniżają im wagę ryzyka udzielanego kredytowania – tym samym pozwalają lepiej zaspokoić potrzeby finansowe ich klientów. 

W zupełnie innej kategorii plasuje się nagroda „Solidarni z Ukrainą”. To wyjątkowe wyróżnienie, które traktujemy z wyjątkową atencją i z którego czujemy wyjątkową dumę. Jak tysiące polskich firm, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, podjęliśmy działania na rzecz ukraińskich uchodźców w naszym kraju i staraliśmy się wspierać naszych partnerów biznesowych za wschodnią granicą. Z drugiej strony, nasze „biznesowe” podejście, czyli niemal nieprzerwane kontynuowanie ubezpieczania dostaw do Ukrainy, okazało się unikatem na skalę światową. W 2022 r. byliśmy jedyną agencją kredytów eksportowych, która udzielała swoim przedsiębiorcom na pełną skalę ochrony w transakcjach z kontrahentami z Ukrainy. I tak jest praktycznie do dzisiaj. 

Teraz przygotowujemy się do wspierania odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych i jak największego udziału polskich firm w tym procesie. Wierzymy, że nasz kraj odegra w tym kluczową rolę.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne