Przewodnik po rynku - Szwajcaria

Wejście na zagraniczny rynek, czy w postaci sprzedaży swoich produktów czy usług, jest wyzwaniem, bo każdy z nich ma swoją specyfikę. Różnią się od siebie nie tylko regulacjami prawnymi, poziomem zaawansowania technologicznego, chłonnością, kosztami dotarcia do klienta, ale także kulturą biznesową czy zwyczajami zakupowymi.

Te pierwsze, wynikające często ze wskaźników makroekonomicznych lub skodyfikowanych przepisów, stosunkowo prosto sprawdzić, choć wymaga to przeprowadzenia własnych analiz lub posiłkowania się lokalnymi specjalistami, którzy pomogą w przeprowadzeniu formalnych procesów. Te drugie, mniej wymierne, bywają trudniejsze do pokonania, choć mogą przesądzić o zbudowaniu długotrwałych relacji z zagranicznymi kontrahentami i sukcesie rynkowym.

W naszej serii przewodników staramy się przedstawiać różne aspekty działalności biznesowej na zagranicznych rynkach.

Szwajcaria jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie. Znana z wysokiej jakości życia, stabilności ekonomicznej i społecznej, jak też innowacyjności. Gospodarka opiera się na wysoko rozwiniętym sektorze usług, na czele z finansowymi, oraz zaawansowanym technologicznie przetwórstwie. Polityczna stabilność, przejrzysty system prawny, infrastruktura, wydajny rynek kapitałowy oraz rozwiązania podatkowe czynią Szwajcarię jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. Szwajcaria jest ważnym partnerem handlowym Polski, a w portfelu KUKE kraj ten zajmuje 3. miejsce pod względem wartości ubezpieczonego eksportu z 5-proc. udziałem.

W przewodniku KUKE przedstawiamy najważniejsze kwestie formalne związane z prowadzeniem działalności w Szwajcarii, w tym m.in. informacje dotyczące zawierania i realizacji umów.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne