Raport: 30 lat polskiego eksportu

Z okazji jubileuszu 30-lecia KUKE wspólnie z ośrodkiem analitycznym SpotData przygotowaliśmy raport podsumowujący trzy dekady polskiego eksportu. To właśnie eksport był i jest zasadniczym czynnikiem determinującym modernizację naszej gospodarki i sprzyjającym zwiększaniu dynamiki PKB. Wiele polskich firm osiągnęło spektakularny sukces na światowych rynkach. Jakie wnioski płyną z minionego 30-lecia? Co zrobić aby utrzymać dobrą passę polskiego eksportu? Przeczytaj nasz raport.

Główne wnioski płynące z raportu

  1. W 1992 roku eksport towarów z Polski wynosił 13,2 mld dolarów. Dziś takie przychody ze sprzedaży zagranicznej firmy w kraju uzyskują w ciągu dwóch tygodni. W 1992 roku polski eksport miał wartość ok. 900 tys. małych samochodów osobowych (wg ówczesnych cen). Dziś odpowiada wartości ok. 26 milionów samochodów analogicznej wielkości, według dzisiejszych cen.
  2. W 2020 roku było 41 branż, w których Polska była liderem eksportu wśród krajów Unii Europejskiej. Ten wskaźnik ukazuje bardzo ważną zmianę, która zaszła w przemyśle w drugiej dekadzie XXI wieku. Liczba liderów zwiększyła się w ciągu 10 lat ze względu na przesuwanie produkcji i zamówień do Polski przez zachodnie firmy, które szukały oszczędności po kryzysie finansowym.
  3. W 2001 roku Polska była europejskim liderem w sprzedaży węgla. W 2010 roku – mebli. A w 2020 roku – monitorów. To pokazuje, jak zmienia się struktura gospodarki i że przesuwa się ona w górę drabiny wartości dodanej.
  4. Mimo wysokiego uzależnienia od Niemiec Polska systematycznie zwiększa penetrację rynków zagranicznych. Ukazuje to tzw. Indeks Penetracji Rynków Eksportowych, który mierzy, do ilu potencjalnych rynków sprzedają firmy z danego kraju. W latach 90. eksport z Polski pokrywał ok. 5 proc. potencjalnych rynków, dziś pokrywa ponad 20 proc. Pole do dalszej ekspansji wciąż jest bardzo duże.
Janusz Władyczak prezes zarządu KUKE
Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE:

"Jubileusz 30-lecia KUKE, instytucji stworzonej na początku przemian rynkowych w Polsce dla wspierania eksportu, wypadł w przełomowym momencie dla światowej gospodarki, podnoszącej się po pandemicznym horrorze. Kolejny kryzys wykazał odporność naszej gospodarki, a eksporterów w szczególności, na nadzwyczajne trudności i ich umiejętność w dostosowaniu się do nowych trendów społeczno-ekonomicznych i dynamicznych zmian rynkowych. Jednocześnie przedstawiona w tym raporcie ewolucja polskiego eksportu w ciągu trzech dekad pozwala żywić przekonanie, że dobra passa eksportu będzie kontynuowana. W KUKE mamy świadomość stojących przed polskim biznesem wyzwań w globalnej rywalizacji. Dlatego w 30. rocznicę powstania spółki stworzyliśmy system rozwiązań finansowych oraz sieć współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, co umożliwi naszym eksporterom nie tylko utrzymanie obecnej pozycji, ale dalszą ekspansję geograficzną oraz rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej oferty".

Ignacy Morawski SpotData
Ignacy Morawski, dyrektor SpotData

Ignacy Morawski, dyrektor SpotData:

"Patrząc na przyszłość polskiego eksportu, wzorem powinna być dla nas Holandia. Kraj ten potrafi osiągnąć potężne zyski ze sprzedaży tak prostych produktów jak mleko czy mięso. Kluczem do jej sukcesu jest wysoka wydajność, czyli duża sprzedaż w przeliczeniu na pracownika. A do tego konieczna jest automatyzacja. Przyszłość polskiego eksportu leży w branżach, które już dziś stanowią o jego sile, ale które też wciąż mają bardzo duże pole do zwiększania wydajności. Motoryzacja, żywność, meble, materiały budowlane, opakowania, elementy metalowe i plastikowe oraz inne komponenty używane do dalszej produkcji przez zachodnie firmy – to są obszary, w których eksport rozwinął się bardzo mocno i może dalej rosnąć. Kluczowym warunkiem dalszego szybkiego rozwoju będzie zdolność do zwiększania efektywności produkcji. Patrząc na przyszłość polskiego eksportu, wzorem powinna być dla nas Holandia. Kraj ten potrafi osiągnąć potężne zyski ze sprzedaży tak prostych produktów jak mleko czy mięso. Kluczem do jej sukcesu jest wysoka wydajność, czyli duża sprzedaż w przeliczeniu na pracownika. A do tego konieczna jest automatyzacja. Przyszłość polskiego eksportu leży w branżach, które już dziś stanowią o jego sile, ale które też wciąż mają bardzo duże pole do zwiększania wydajności. Motoryzacja, żywność, meble, materiały budowlane, opakowania, elementy metalowe i plastikowe oraz inne komponenty używane do dalszej produkcji przez zachodnie firmy – to są obszary, w których eksport rozwinął się bardzo mocno i może dalej rosnąć. Kluczowym warunkiem dalszego szybkiego rozwoju będzie zdolność do zwiększania efektywności produkcji".  

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne