Raport: najciekawsze rynki dla polskich inwestycji w CEE i Azji.

Czechy, Rumunia i Ukraina oraz Japonia, Kazachstan i Malezja to najbardziej perspektywiczne rynki dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji. Taki ranking przynosi raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowany przez PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE.

To już trzecia edycja zestawienia obiecujących kierunków ekspansji dla polskich przedsiębiorstw oraz kompleksowa analiza szans biznesowych, uwzględniająca czynniki makroekonomiczne, geopolityczne i zmiany w światowej gospodarce. 

Raport obejmuje:

  • ranking atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych,
  • analizę kluczowych trendów rynkowych,
  • wyniki badań z przedsiębiorcami,
  • analizę rynku ukraińskiego w kontekście wpływu wojny i planowanego procesu odbudowy,
  • przegląd instrumentów finansowania inwestycji zagranicznych oferowanych przez instytucje rozwoju.

Tegoroczna edycja rankingu uwzględnia dwie kategorie kierunków – oczywiste i znane (I krąg) oraz nieoczywiste i mniej znane, ale bardzo perspektywiczne z punktu widzenia zagranicznych inwestorów (II krąg). Linią demarkacyjną jest wartość zainwestowanego przez polskie firmy kapitału (100 mln euro). W pierwszej grupie – głównie bliższych geograficznie i kulturowo państw CEE na pierwszych miejscach znalazły się Czechy, Rumunia i Ukraina, gdzie potencjalnie mogą otworzyć się duże możliwości dla polskich przedsiębiorstw w ramach procesu odbudowy tego kraju. Natomiast wśród państw drugiego kręgu na podium znalazły się Japonia, Kazachstan i Malezja.

Wyniki badania przeprowadzonego na próbie 240 dużych i średnich przedsiębiorstw wskazują na zmianę postrzegania kluczowych czynników ryzyka w porównaniu z poprzednią edycją – 90 proc. firm identyfikuje ryzyko geopolityczne i odpowiednio duży rynek zbytu jako kluczowe czynniki przy wyborze lokalizacji inwestycji. Plany dalszej ekspansji w perspektywie najbliższych trzech lat deklaruje 41 proc. firm, które już inwestowały za granicą, i nieco ponad 26 proc. wszystkich przedsiębiorców. 

Jest szansa, by wreszcie nasz biznes był bardziej aktywny zagranicą, bo choć skutecznie przyciągamy inwestycje z innych krajów, to w ekspansji kapitałowej lepiej wyglądają choćby nasi sąsiedzi z regionu. Chcemy dzielić się wiedzą o korzyściach i możliwościach, jakie niesie międzynarodowa ekspansja, i pokazywać polskim przedsiębiorcom konkretne rynki, gdzie warto poszukać inwestycyjnych okazji. W KUKE widzimy rosnące zainteresowanie polskiego biznesu wychodzeniem poza granice kraju. Aby wzmocnić ten trend, oferujemy atrakcyjne instrumenty zabezpieczające same inwestycje, jak też ich finansowanie, co znacząco podnosi bezpieczeństwo ekspansji.

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE

Przeprowadzone badania potwierdzają, że przedsiębiorcy są świadomi korzyści, jakie pozwala uzyskać ekspansja kapitałowa. Aż 55 proc. badanych firm wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka jako główną korzyść z bezpośrednich inwestycji za granicą. Na drugim miejscu wśród korzyści przedsiębiorcy wskazują możliwość zabezpieczenia łańcuchów dostaw, co podkreśla ponad 47 proc. badanych. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne