Ubezpieczenie finansowania inwestycji za granicą

Zabezpieczamy bank przed ryzykiem braku spłaty kredytu udzielonego przedsiębiorcy na sfinansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą. Dodatkowo oferujemy możliwość ubezpieczenia ryzyka politycznego oraz ryzyka siły wyższej. Ubezpieczenie finansowania możemy połączyć z ubezpieczeniem nakładów poniesionych na realizację inwestycji.

Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy i dla banku?

 1. Przedsiębiorca uzyskuje finansowanie na realizację inwestycji bezpośredniej za granicą.
 2. Aktywa przedsiębiorstwa nie są zabezpieczone pod kredyt inwestycyjny i mogą zostać użyte pod inne finansowanie potrzebne dla rozwoju spółki.
 3. Bank dzieli się ryzykiem – KUKE ubezpiecza nawet do 100 proc. należności z umowy kredytowej.
 4. Dzięki ubezpieczeniu bank może zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksportera tym samym poprawić swoją dochodowość z relacji z klientem.
 5. Ubezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego można połączyć z ubezpieczeniem nakładów poniesionych na inwestycję od strat spowodowanych ryzykiem politycznym i siłą wyższą. 
 6. Inwestycja może być również realizowana w formie akwizycji lub przejęcia zagranicznego podmiotu.
Ubezpieczenie inwestycji

Inwestuj bezpiecznie bez względu na granice i chroń swoje inwestycje przed ryzykiem politycznym.

 • Możesz ubezpieczyć inwestycje już istniejące i skutecznie zabezpieczyć kredyt bankowy udzielony na realizację inwestycji.
 • Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi aż 20 lat.
Dowiedz się więcej

Jak to działa?

 1. Poszukiwanie finansowania. Polski przedsiębiorca chcący zrealizować inwestycję za granicą udaje się do swojego banku w poszukiwaniu finansowania (kredytu inwestycyjnego).
 2. Znajdywanie możliwości. Poszukując możliwości finansowania inwestycji bank lub przedsiębiorca zwraca się do KUKE. Bank aby podzielić się ryzykiem i sfinansować transakcję samodzielnie, przedsiębiorca aby poprawić swoją zdolność kredytową, uzyskać finansowanie na dobrych warunkach i bez konieczności zastawiania majątku spółki inwestora.
 3. Analiza i ofertowanie. KUKE po analizie projektu i kondycji finansowej przedsiębiorcy przedstawia bankowi propozycję warunków uzyskania ubezpieczenia finansowania i zabezpieczenia dodatkowych ryzyk zależnie od potrzeb inwestora i regionu, którego dotyczy transakcja.
 4. Uruchomienie finansowania. KUKE wystawia polisę ubezpieczeniową, bank uruchamia finansowanie, a przedsiębiorca realizuje zaplanowaną inwestycję.
 5. Bieżąca obsługa kredytu. Bank obsługuje kredyt inwestycyjny. W przypadku braku spłaty kredytu KUKE wypłaca odszkodowanie bezpośrednio do banku i realizuje zabezpieczenia.

Jakie są warunki współpracy?

 • Przedmiotem ubezpieczenia są należności wynikające z umowy kredytowej zawartej przez bank z przedsiębiorcą z przeznaczeniem na sfinansowanie dokonywanych nakładów inwestycyjnych.
 • Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać również objęte należności z tytułu umowy kredytowej przeznaczonej na refinansowanie innego kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji bezpośredniej za granicą.
 • Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 14 lat. 

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Krzysztof Kwaterski

+48 603 132 660

krzysztof.kwaterski@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne