Rekordowe przychody i ponad dwukrotny wzrost zysku netto KUKE w 2020 r.

W 2020 r. KUKE została drugim największym ubezpieczycielem należności w Polsce (pod względem wartości składki przypisanej brutto).

Wyniki finansowe KUKE w skrócie

  • najwyższy w historii ubezpieczony obrót (68,4 mld zł, +23,0 proc. r/r)
  • rekordowe przychody ze sprzedaży polis i gwarancji w segmencie komercyjnym (123,7 mln zł, +24,5 proc. r/r)
  • wzrost zysku netto o 127 proc. r/r do 14,2 mln zł
  • specjalne instrumenty dla eksporterów na czas pandemii: GAP EX i GAP EX+
  • prace nad nowym systemem wsparcia eksportu
  • rozszerzenie oferty produktów gwarancyjnych o gwarancje środowiskowe

Wartość ubezpieczonych obrotów

W 2020 r. KUKE wsparła polskich przedsiębiorców, chroniąc ubezpieczeniami i gwarancjami ubezpieczeniowymi ich obrót na kwotę 68,4 mld zł. To wynik o 23,0 proc. wyższy niż w roku poprzednim. Wolumen objętych ochroną ubezpieczeniową krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych w wysokości 66,3 mld zł był o 23,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, a udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych (na poziomie 1,5 mld zł) wyższy o 9,1 proc.

Wartość ubezpieczonego obrotu eksportowego wzrosła w skali roku o 4,1 proc. do 22,5 mld zł, z czego w zakresie komercyjnych ubezpieczeń eksportowych o 1,2 proc. do 17,7 mld zł, a w przypadku gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych o 16,1 proc. do 4,8 mld zł. Ubezpieczenia krótkoterminowego kredytu krajowego i udzielone gwarancje w ramach działalności komercyjnej zamknęły się w kwocie 46,0 mld zł, notując wzrost o 35,0 proc.

W strukturze geograficznej obrotu eksportowego podobnie jak w roku 2019, dominowały Niemcy (19,6 proc.). Kolejne pozycje zajęły należności kontrahentów z Czech (5,9 proc.) i Ukrainy (5,5 proc.).

Rekordowe przychody ze sprzedaży polis i gwaranacji

W 2020 r. KUKE osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży polis i gwarancji w komercyjnym segmencie działalności na poziomie 123,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24,5 proc. w porównaniu z 2019 r. W szczególności wzrost ten dotyczył składek z ubezpieczenia kredytu kupieckiego (gr. 14), gdzie wyniósł on 32,9 proc., a składka przypisana brutto sięgnęła 100 mln zł. Biorąc pod uwagę również linię krótkoterminowych ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, to składka przypisana brutto w grupie 14 wyniosła 131,5 mln zł, notując wzrost o 30,5 proc. Z kolei składka pozyskana z biznesu w grupie 15 (gwarancje ubezpieczeniowe) wyniosła 42,9 mln zł (+21 proc. r/r), co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. W ciągu ostatnich trzech lat składka z gwarancji wydanych w obrocie krajowym i w eksporcie zwiększyła się prawie dwukrotnie.

W efekcie w 2020 r. KUKE wypracowała zysk netto na poziomie 14,2 mln zł, czyli o 127 proc. wyższy niż w roku poprzednim (6,24 mln zł). 

Janusz Władyczak prezes KUKE
Janusz Władyczak, prezes KUKE

Janusz Władyczak, prezes KUKE:

W 2020 r., okresie nadzwyczajnych zaburzeń w globalnej i krajowej gospodarce, KUKE wywiązała się z roli jednego z liderów rynku, zapewniając polskim przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności. Zależało nam, by w tym bardzo trudnym momencie mogli oni bez przeszkód ubezpieczać należności w obrocie krajowym i eksporcie, a dzięki naszym gwarancjom zdobywać zlecenia i m.in. kontynuować ważne dla kraju inwestycje infrastrukturalne, jak budowy dróg czy linii kolejowych oraz realizacje zagranicznych projektów. Możliwość udzielania kontrahentom kredytu kupieckiego w trakcie kryzysu oznaczała nie tylko pewność niezakłóconej realizacji bieżących zamówień, ale szansę na zdobycie nowych kontraktów. I wiele firm, również eksportowych, gdy konkurenci z innych krajów nie byli w stanie wywiązać się z umów, to wykorzystało. Dzięki dużej aktywności polskich przedsiębiorców, którzy nie załamali się pod wpływem kryzysu, my również mogliśmy cieszyć się wzrostem naszego biznesu. To już kolejny raz, gdy w sytuacji globalnych zawirowań KUKE staje na wysokości zadania, zapewniając swoim klientom możliwości rozwoju. Podobnie jak polscy przedsiębiorcy KUKE dobrze odnajduje się w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Szybko i sprawnie odpowiadaliśmy na wyzwania, wprowadzając nowe rozwiązania, gdy na rynku panowała niepewność. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością. Dzięki tym działaniom wzmocniliśmy naszą pozycję, stając się numerem dwa na rynku ubezpieczeń należności i dołączyliśmy do ścisłej czołówki na rynku gwarancji.

Nowe polisy i wypłacone odszkodowania

W 2020 r. KUKE podpisała 2,8 tys. nowych umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, o 33,6 proc. więcej niż w 2019 r. Jeśli chodzi o same ubezpieczenia krótkoterminowego kredytu eksportowego i krajowego to przybyło 314 nowych umów (+45,4 proc. r/r).

W 2020 roku KUKE wypłaciła 736 odszkodowań w gr. 14, a ich wartość w stosunku do 2019 r. zmniejszyła się o 29,3 proc. Prawie trzy czwarte odszkodowań dotyczyło nieuregulowanych należności przez kontrahentów z Polski, a pozostałe 27,6 proc. wypłacono w związku z brakiem zapłaty przez kontrahentów zagranicznych, w tym m.in. z Niemiec (8,5 proc.), Szwajcarii (3,1 proc.), Litwy (2,1 proc.).

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe

Podsumowując działalność KUKE w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, to liczba polis realizowanych w kredycie poniżej 2 lat wzrosła o 217,4 proc. r/r. Wartość ubezpieczonego obrotu wyniosła 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 20,0 proc. r/r. W strukturze geograficznej najwyższy udział miały należności od kontrahentów z Ukrainy (32,7 proc.), Rosji (27,0 proc.) i Białorusi (15,3 proc.). W dużej mierze osiągnięty wynik jest efektem wprowadzenia w maju 2020 r. nowego produktu KUKE GAP EX i GAP EX+. Instrument ten zapewnia bezpieczną wymianę handlową z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej oraz dziewięciu krajów OECD, m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Japonii i Szwajcarii. Mogą z niego skorzystać te firmy, które potrzebują wyższego limitu, a którego dotychczasowy ubezpieczyciel nie może zaoferować, albo ten limit kredytowy utraciły.

W ramach ubezpieczeń średnio- i długoterminowych KUKE zawarła umowy o wartości sumy ubezpieczenia sięgającej niemal 610 mln zł. Jeśli chodzi o gwarantowane przez Skarb Państwa gwarancje ubezpieczeniowe to KUKE udzieliła ich 433, o łącznej wartości 738,1 mln zł, co stanowi 6-proc. wzrost.

Miniony rok został poświęcony przygotowaniu całkowicie nowego systemu wsparcia eksportu, który ujrzał światło dzienne na początku 2021 r. Będąc jednym z najnowocześniejszych systemów tego typu w Europie, stwarza idealne środowisko rozwoju dla polskich firm i finansujących je banków.

Gwarancje środowiskowe

Na początku ubiegłego roku KUKE wprowadziła do oferty najszerszy na rynku pakiet gwarancji związanych z ochroną środowiska. Są one przeznaczone zarówno dla dużych podmiotów, jak i firm małych i średnich. Zaoferowanie nowych instrumentów miało na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej spółki, o której w przypadku gwarancji decyduje nie specjalizacja, a szerokie spektrum usług i produktów oraz dywersyfikację portfela, w którym dużą część stanowią firmy z branży budowlanej. Gwarancje środowiskowe obowiązują maksymalnie przez trzy lata z możliwością odnowienia na kolejne okresy.

Warto wskazać, że w kwietniu 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE podwyższyło kapitał zakładowy o 25,2 mln zł do kwoty 135.938.900 zł poprzez emisję akcji skierowanych do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne