Santander Bank Polska udostępni eksporterom nowe rozwiązania z oferty KUKE

Santander Bank Polska jest pierwszym polskim bankiem, który zaoferuje przedsiębiorcom najnowsze instrumenty z oferty KUKE, dzięki którym krajowi eksporterzy będą mogli zwiększyć finansowanie swoich inwestycji i zabezpieczać sprzedaż na zagraniczne rynki.

Polscy eksporterzy, którzy podczas pandemii wykazali wyjątkową odporność na niespotykane wcześniej zaburzenia rynkowe, otrzymują do dyspozycji nowe rozwiązania, które pozwolą im jeszcze skuteczniej prowadzić zagraniczną ekspansję. Instrumenty z wprowadzonego w tym roku przez KUKE systemu wsparcia eksporterów zaoferuje swoim klientom Santander Bank Polska, będący jednym z liderów w finansowaniu transakcji w międzynarodowym handlu. Porozumienie o współpracy w tym zakresie podpisali prezes KUKE Janusz Władyczak oraz Juan de Porras Aguirre, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska.

„Finansowanie eksportu i ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach jest jednym z priorytetów w działaniach Santander Bank Polska. Eksporterzy to dynamiczne i kreatywne firmy, nastawione na rozwój, nie bojące się konkurencji. Doświadczenia pandemii tylko potwierdziły, że banki powinny stawiać na coraz szerszą z nimi współpracę i wspierać ich ekspansję. Cieszymy się, że partnerem w tych przedsięwzięciach na jeszcze szerszą skalę będzie KUKE, z którą współdziałamy od lat przy różnych transakcjach. Zaoferowane w tym roku przez KUKE rozwiązania to zupełnie nowa jakość wsparcia dla eksporterów, dająca szansę na zwielokrotnienie obecności Polski na światowych rynkach. To też szansa na pobudzenie krajowych inwestycji nastawionych na eksport i przekonanie kolejnych firm, by odważnie wychodziły za granicę ze swoimi produktami i usługami. Już wkrótce pierwsi klienci powinni skorzystać z najnowszych rozwiązań oferowanych przez nas wspólnie. Widzimy bardzo duże możliwości wykorzystania gwarancji KUKE dla finansowania obrotowego oraz inwestycyjnego, dzięki czemu firmy będą mogły pozyskać większe limity kredytowe” – powiedział Juan de Porras Aguirre, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska.

Nowe instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa zmniejszają w bankach ryzyko kredytowe związane z finansowaniem działalności eksporterów. Dzięki temu banki nastawione na szybki rozwój będą mogły pożyczyć klientom więcej środków w zakresie finansowania obrotowego, inwestycyjnego i gwarancji przy tym samym poziomie ryzyka, podczas gdy inne będą mogły ograniczyć ryzyko, które przejmie na siebie KUKE.

„Misją KUKE jest działanie na rzecz polskich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim wspieranie eksporterów. Skutecznie to czyniliśmy podczas pandemii, gdy w tak trudnych warunkach i przy niepewnych perspektywach Polska zwiększyła swój udział w światowej wymianie handlowej. Choć na rynki wraca koniunktura, to wcale nie oznacza, że eksporterom będzie dużo łatwiej funkcjonować, ponieważ wiele krajów dzięki eksportowi chce się wydobyć z pandemicznej recesji. Jesteśmy jednak przekonani, że wprowadzone w tym roku przez KUKE nowe instrumenty mogą w istotny sposób poprawić pozycję konkurencyjną polskich eksporterów. Do ich oferowania potrzebna jest jednak współpraca ze strony banków, które obsługują i finansują krajowych przedsiębiorców. Cieszymy się, że podpisaliśmy porozumienie z Santander Bank Polska, który jest jednym z najaktywniejszych we wspieraniu krajowych eksporterów. Nowy zestaw rozwiązań zachęca banki do szerszego finansowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. Proponujemy instrumenty, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie” - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak

Janusz Władyczak i Juan de Porras Aguirre

Podpisane porozumienie między KUKE i Santander Bank Polska przyczyni się do promowania nowego systemu wsparcia eksportu wśród klientów banku. Dodatkowo strony będą współpracować na innych polach, m.in. w akcjach informacyjnych na temat zalet trade finance.

W ramach systemu wsparcia eksportu KUKE wprowadziła nowe instrumenty oraz gruntownie zmodyfikowała ofertę istniejących produktów udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Pojawiły się m.in. gwarancje spłaty kredytu na finansowanie bieżące, gwarancje spłaty zobowiązań wobec dostawców oraz gwarancje na finansowanie łańcucha dostaw, które pomogą eksporterom m.in. pozyskać w bankach i firmach faktoringowych dodatkowe środki. Z kolei w odniesieniu do gwarancji kontraktowych uproszczono procedury i wymogi dokumentowe, poszerzono zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania. Dzięki nowemu ubezpieczeniu kredytów na finansowanie inwestycji bezpośrednich za granicą polskie firmy będą mogły łatwiej prowadzić ekspansję i przejmować swoich konkurentów. Jednymi z ważniejszych w nowej palecie rozwiązań są gwarancje finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Polsce dla podmiotów będących eksporterami, przy czym mogą to być zarówno firmy polskie, jak i inwestorzy zagraniczni rozwijający produkcję w naszym kraju.

Korzystanie z tych instrumentów wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami i umożliwiając mu znaczne zwiększanie skali działania. W zakresie tworzenia dokumentacji dla klientów KUKE współpracuje z kancelarią prawną CMS.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne