Nowe możliwości dla eksporterów dzięki gwarancjom KUKE

Rozwiązania z finalizowanego przez KUKE nowego systemu wsparcia dla eksporterów pozwalają polskim firmom skutecznie walczyć o zlecenia na całym świecie.

Zdobycie kontraktu na dostawę zagranicznemu kontrahentowi urządzeń, linii technologicznych czy wykonanie prac budowlanych wymaga przedstawienia gwarancji. Rozwiązania z finalizowanego przez KUKE nowego systemu wsparcia dla eksporterów pozwalają polskim firmom skutecznie walczyć o zlecenia na całym świecie. W ubiegłym roku udzielone przez spółkę gwarancje objęły projekty eksportowe o wartości ponad 5 mld zł.

Nie tylko pandemia i jej konsekwencje dla globalnej gospodarki powodowały, że prowadzenie w ubiegłym roku działalności eksportowej było wyjątkowo trudne. KUKE, oprócz nowych rodzajów ubezpieczeń chroniących należności eksportowe, dostosowała do zmienionych warunków rynkowych ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono związane z nimi procedury i wymogi dokumentowe, zdecydowanie poszerzony został zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania. Korzystanie z gwarancji KUKE wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami i umożliwiając mu znaczne zwiększanie skali działania.

Niemal nie zdarza się, by zamawiający towar lub usługę nie zażądał wniesienia zabezpieczenia finansowego na wypadek pojawienia się problemów z wykonaniem umowy. Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów w obrocie krajowym i zagranicznym. KUKE od lat udziela takich gwarancji. Pojawiające się wyzwania w handlu międzynarodowym wywołane koronawirusem oraz zmieniające się realia rynkowe zachęciły nas w ubiegłym roku do dokonania istotnych zmian w ofercie gwarancji kontraktowych, by wzmocnić możliwości polskich eksporterów w rywalizacji z konkurentami z innych państw wspieranymi przez ich rządy – mówi Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Do najczęściej udzielanych gwarancji kontraktowych należą gwarancje należytego wykonania, usunięcia wad i usterek bądź zwrotu zaliczki. W KUKE skorzystało z nich dotąd kilkaset polskich firm – od niewielkich, pozyskujących gwarancje na kilka tysięcy euro, po duże przedsiębiorstwa, gdzie kwota gwarancji sięgała kilkuset milionów euro. KUKE współpracuje z podmiotami z różnych branż, m.in.: energetycznej, transportowej, stoczniowej czy budowlanej.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

  • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
  • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej

Z oferowanych przez nas instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa korzystają firmy zawierające kontrakty przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale również w innych państwach rozwiniętych oraz rozwijających się, w tym na rynkach podwyższonego ryzyka. Zamawiającym może być podmiot publiczny lub prywatny. Dzięki wprowadzonym ostatnio modyfikacjom dotyczącym gwarancji mogą być one wykorzystywane wspólnie przez członków konsorcjum, w skład którego poza polską firmą wchodzą również podmioty z lokalnego rynku. Zrezygnowaliśmy z dotychczasowych obowiązków dokumentowych, czyniąc proces uzyskania gwarancji szybszym i prostszym – podkreśla Piotr Maciaszek.

Gwarancje KUKE przynoszą wymierne korzyści eksporterowi, jak i finansującemu go bankowi. Ten ostatni, korzystając z regwarancji KUKE, która zabezpieczy do 80 proc. przyjętego zobowiązania, może zmniejszyć swoje ryzyko pojedynczej gwarancji do zaledwie 20 proc. lub przy zachowaniu pierwotnego poziomu ryzyka może zwiększyć pięciokrotnie swój limit przypadający na eksportera. W efekcie eksporter jest w stanie pozyskiwać dalsze finansowanie na rozwój. Dzięki temu rozwiązaniu poszerza się potencjał finansowy wszystkich zaangażowanych stron.

Gwarancje KUKE mogą być bardzo interesującym instrumentem dla banków. Pozwalają bowiem zgodnie z regulacjami ostrożnościowymi przypisać nawet zerową wagę ryzyka, umożliwiając tym samym udzielanie dalszego wsparcia klientom. Możliwość wystawiania gwarancji w formie regwarancji dla krajowych i zagranicznych banków oraz zakładów ubezpieczeń, dostępność gwarancji zarówno w polskich złotych, jak również w innych walutach wymienialnych, a przede wszystkim klarowny mechanizm realizacji praw z gwarancji zapewniają atrakcyjność tego instrumentu. Może być to istotny element wsparcia dla rozwoju eksportu, a tym samym dla polskiej gospodarki – podkreśla Michał Mężykowski, partner kierujący zespołem bankowości i finansów w kancelarii CMS. 

W 2020 r. KUKE wsparła 62 projekty o wartości ponad 5 mld zł realizowane przez polskich przedsiębiorców poza granicami naszego kraju, zarówno poprzez wystawienie gwarancji bezpośrednich lub regwarancje dla gwarancji wystawionych przez banki. Łączna suma udzielonych gwarancji rośnie w ostatnich latach dynamicznie. W 2019 r. wyniosła 395 mln zł, a rok później – pomimo pandemii – 460 mln zł. Portfel gwarancji eksportowych od lat zdominowany jest przez gwarancje udzielone na rzecz branży stoczniowej, która może się pochwalić kontraktami na tak wymagających rynkach jak norweski, francuski czy kanadyjski. Pozostałe kluczowe sektory korzystające z zabezpieczeń oferowanych przez KUKE przy pozyskiwaniu kontraktów to budownictwo oraz środki transportu.

KUKE będzie w nadchodzącym czasie wprowadzać kolejne rozwiązania finansowe w ramach nowego systemu wsparcia eksportu, m.in. gwarancje finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Polsce dla podmiotów będących eksporterami, gwarancje spłaty kredytów obrotowych oraz ubezpieczenia spłaty kredytów na przejęcia czy akwizycje przedsiębiorstw za granicą, współpracując w zakresie dokumentacji dla klientów z kancelarią CMS.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne