KUKE i PUIG będą wspólnie pomagać polskim eksporterom i wspierać odbudowę Ukrainy

Dynamiczny wzrost wymiany handlowej między Polską a Ukrainą oraz duże zainteresowanie polskich firm udziałem w odbudowie gospodarki wschodniego sąsiada stoją za podpisaną przez KUKE i Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą umowy o współpracy.

Ukraina awansowała właśnie do grona 10 największych odbiorców polskich towarów z niemal 50-proc. wzrostem eksportu w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku. Według GUS, sprzedaż na rynek sąsiada wyniosła w tym czasie 7,5 mld euro.

Cieszymy się, że możemy zwiększać bezpieczeństwo transakcji polskich firm z ukraińskimi kontrahentami, będąc w zasadzie jedyną agencją kredytów eksportowych z Unii Europejskiej aktywnie oferującą ubezpieczenia należności w handlu z tym krajem. Nasze wsparcie mogłoby mieć jeszcze większy zasięg, gdyby nie obowiązujące tam regulacje dotyczące m.in. zagranicznych transferów walutowych. I właśnie wymiana informacji o możliwościach prowadzenia działalności w Ukrainie, identyfikowania barier w dostępie do tego rynku oraz efektywnych sposobach wsparcia eksportu to jedne z najważniejszych punktów podpisanego właśnie przez nas porozumienia z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Umowa o współpracy między KUKE a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą została podpisana 12 grudnia przez prezesów obu instytucji Janusza Władyczaka i Jacka Piechotę w obecności wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk oraz ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Jej cele to przede wszystkim pomoc polskim eksporterom, wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorców z obu krajów zainteresowanych ekspansją na rynku sąsiada oraz udział w odbudowie Ukrainy poprzez inwestycje infrastrukturalne realizowane przez polskie firmy.

PUIG zapewni m. in. wsparcie merytoryczne poprzez udział przedstawicieli Izby w konferencjach czy webinarach; ułatwi kontakty z członkami Izby, w tym będzie przekazywać informacje o inicjatywach i ofercie KUKE; a także będzie dzielić się wiedzą o stanie regulacji prawnych dotyczących działalności polskich podmiotów w Ukrainie.

Z kolei KUKE będzie m.in. informować członków Izby o trendach w zakresie ubezpieczeń należności i możliwościach zabezpieczania ryzyk w działalności eksportowej i inwestycyjnej. 

Skala wyzwań związanych z dynamicznie rosnącą wymianą handlową oraz przede wszystkim z perspektywą uczestnictwa polskich firm w odbudowie Ukrainy zobligowały nas do sformalizowania współpracy. Będziemy częściej korzystać z ekspertyz PUIG, wiedzy i kontaktów jej przedstawicieli. Tworząc nowe rozwiązania, w konsultacji również z organizacjami przedsiębiorców, myślimy nie tylko o wsparciu polskich firm w Ukrainie, ale też o ukraińskich inwestycjach w Polsce, jak również o wspólnych przedsięwzięciach podmiotów z obu krajów

Janusz Władyczak, prezes KUKE

W porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii KUKE w czerwcu wznowiła możliwość ubezpieczania eksportu na rynek ukraiński po złagodzeniu przez władze w Kijowie części obostrzeń dotyczących płatności zagranicznych wprowadzonych po rosyjskiej agresji. W tym czasie przyznała eksporterom limity kredytowe na ukraińskich kontrahentów o wartości ok. 450 mln zł, co oznacza 90-proc. wykorzystanie puli środków przeznaczonych na ubezpieczenia w tym roku.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne