Umowa o współpracy z United Kingdom Export Finance

KUKE podpisała ze swoim brytyjskim odpowiednikiem United Kingdom Export Finance (UKEF) porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnej reasekuracji kredytów eksportowych. To 16 umowa tego typu zawarta przez KUKE.

KUKE i United Kingdom Export Financewyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez skarb państwa ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Dzięki temu możliwe stało się reasekurowanie przez KUKE kredytu finansującego polskie dostawy w ramach większego projektu eksportowego ubezpieczanego w całości przez UKEF. Umowa ta działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że można również włączyć w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych dostaw częściowo realizowanych przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczanych przez UKEF.

„To duże ułatwienie dla polskich eksporterów współpracujących na rynkach trzecich z brytyjskimi kontrahentami. Przede wszystkim oznacza przyspieszenie procedury ubezpieczania międzynarodowych projektów przez zastosowania prostszych rozwiązań w finansowaniu, czyli jednolitych warunków płatności za towary dostarczone przez polskich i zagranicznych eksporterów oraz uzyskanie jednej polisy ubezpieczeniowej zamiast dwóch wystawianych w takich przypadkach przez obie agencje. Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji  z członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej jesteśmy gotowi by wspierać projekty naszych rodzimych firm realizowanych przy współpracy z brytyjskimi kontrahentami na rynkach trzecich” – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Spośród zawartych przez KUKE 16 umów o reasekuracji z innymi agencjami kredytów eksportowych jedynie cztery dotyczą krajów spoza UE: Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej i Szwajcarii. Lista agencji, z którymi KUKE podpisała porozumienia o reasekuracji jest dostępna tutaj.

„Staramy się jak najczęściej włączać jako reasekurator w duże transakcje międzynarodowe, w których uczestniczą polskie firmy, by obniżać w nich ryzyko, i  koszt finansowania oraz czynić je wykonalnymi. Z UKEF podjęliśmy już rozmowy na temat kilku wspólnych projektów, gdzie obok siebie występują polskie i brytyjskie firmy. Pierwsze rezultaty zobaczymy już na początku 2020 r.” – podkreśla Janusz Władyczak. 

Uzyskanie w KUKE gwarantowanego przez skarb państwa ubezpieczenia kredytu eksportowego sprawia, że bank udzielający takiego kredytu ocenia go jako bezpieczniejszy, a w efekcie przyznaje go często po niższej cenie, co oznacza dla kredytobiorcy niższe koszty.

Dzieje się tak między innymi dlatego, że dla banku taki kredyt jest mniej ryzykowny, czyli w mniejszym stopniu obciąża jego kapitały. Bardzo często bank udziela kredytu, tylko i wyłącznie dlatego, że jest on zabezpieczony polisą KUKE. W przypadku braku ubezpieczenia, finansowanie nie miałoby miejsca, a co za tym idzie projekt nie byłby zrealizowany.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne