W listopadzie znaczny wzrost liczby restrukturyzacji

W listopadzie mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby restrukturyzacji, z których ponad 92 proc. zostało otwartych z wykorzystaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Listopad był ostatnim miesiącem funkcjonowania tej procedury wprowadzonej pod koniec czerwca 2020 r., by pomóc przetrwać firmom narażonym na zaburzenia rynkowe i administracyjne związane z pojawieniem się epidemii koronawirusa.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W listopadzie upadłość ogłosiło 29 firm, czyli o 16,0 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i tyle samo co przed rokiem.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 267, co oznacza wzrost o 96,3 proc. w skali miesiąca i o 178,1 proc. w ujęciu rocznym.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 296, a więc była wyższa niż w październiku o 81,4 proc. i o 136,8 proc. niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 2293 – to o 171 przypadków więcej (7,5 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz Tomasza Ślagórskiego, wiceprezesa KUKE

"W listopadzie mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby restrukturyzacji, z których ponad 92 proc. zostało otwartych z wykorzystaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Warto wskazać, że listopad był ostatnim miesiącem funkcjonowania tej procedury wprowadzonej pod koniec czerwca 2020 r., by pomóc przetrwać firmom narażonym na zaburzenia rynkowe i administracyjne związane z pojawieniem się epidemii koronawirusa. Od 1 grudnia została ona zastąpiona przez znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Jedną z różnic jest to, że nowe przepisy dają możliwość skorzystania z nich raz na 10 lat.

Wskaźniki upadłości dla poszczególnych sektorów, obliczane przez KUKE i PFR na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, nie wykazują większych zmian miesięcznych. Natomiast indeksy rozpoczętych restrukturyzacji dosyć wyraźnie poszły w górę, przy czym najtrudniejsza sytuacja panuje w usługach i budownictwie". 

Tomasz Ślagórski wiceprezes KUKE
Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"Listopadowe dane malują obraz rozpędzonej gospodarki, dla której coraz większym problemem staje się inflacja, utrudniająca planowanie budżetów firm. Z jednej strony, będzie im coraz trudniej przenosić wysokie ceny na odbiorców, a z drugiej trzeba się liczyć z dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej, co spowoduje znaczny wzrost kosztów finansowania. Dużym obciążeniem są też gwałtowne wzrosty cen energii, które obok gorszych perspektyw dla globalnej gospodarki z powodu kolejnej fali pandemii powodują rewizje w dół prognoz wzrostu gospodarczego Polski. Również badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że coraz więcej firm wymienia wysokie koszty jako jedno z głównych utrudnień w dostępie do towarów i usług. Wyzwaniem w nadchodzącym czasie może być również skala popytu zewnętrznego. Choć zamówienia eksportowe w ostatnich miesiącach się zwiększają, to obniżanie prognoz wzrostu dla krajów Europy Zachodniej, szczególnie dla Niemiec, które odpowiadają za prawie 30 proc. naszego eksportu, i przyszła ocena zamówień przez polskich eksporterów każą spodziewać się schłodzenia koniunktury.

W statystykach KUKE widzimy, że rośnie liczba wniosków o interwencje składane przez naszych klientów w sprawie niezapłaconych faktur przez ich kontrahentów. Po 11 miesiącach tego roku to wzrost przekraczający 20 proc. r/r, przy czym większa dynamika dotyczy transakcji na rynku krajowym. Z drugiej strony, skuteczność windykacji jest bardzo wysoka, a w efekcie wskaźnik szkodowości utrzymuje się na niskim poziomie. W 2022 r. przewidujemy jednak jego istotny wzrost".

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle w listopadzie wzrósł do 0,49 proc. z 0,47 proc. miesiąc wcześniej (0,72 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji podniósł się do 1,18 proc. z 1,02 proc. w październiku i 0,64 proc. przed rokiem.

Indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu obniżył się do poziomu 0,73 proc. z 0,75 proc. notowanego miesiąc wcześniej (rok temu wynosił 1,02 proc.). Dla rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik wzrósł do 1,77 proc. z 1,64 proc. w październiku i 1,13 proc. w listopadzie ub.r.

W branży handlowej indeks upadłości nie zmienił się listopadzie i wynosił 0,60 proc. Rok temu znajdował się na poziomie 0,62 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji podniósł się do 0,75 proc. z 0,65 proc. przed miesiącem i 0,46 proc. rok temu.

W transporcie i logistyce indeks upadłości w ciągu miesiąca obniżył się do poziomu 0,54 proc. z 0,64 proc. (w listopadzie 2020 r. wynosił 0,89 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł w ciągu miesiąca do poziomu 1,05 proc. (z 0,98 proc. w październiku i 0,76 proc. w listopadzie 2020 r.).

Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł do 0,91 proc. z 0,89 proc. przed miesiącem. Rok temu wynosił 0,88 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zakończył listopad wzrostem do wartości 1,99 proc. z 1,78 proc. po październiku. W listopadzie 2020 r. sięgał 0,88 proc.

Sprawdź jak kształtowały się niewypłacalności w październiku.

Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

  • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
  • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne