Gwarancja spłaty kredytu obrotowego udzielonego eksporterowi

Gwarancja zabezpiecza terminową spłatę krótkoterminowego kredytu udzielonego na realizację kontraktu eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej.

Dla kogo?

Dla eksportera ubiegającego się w banku o kredyt obrotowy na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

Jakie są korzyści dla eksportera i dla banku?

 1. Eksporter zyskuje możliwość otrzymania od banku krótkoterminowego finansowania na realizację kontraktu eksportowego.
 2. W relacjach z bankiem eksporter uzyskuje możliwość znacznego zwiększenia kwoty dostępnego finansowania - gwarancje KUKE obniżają o 80 proc. wykorzystanie limitu bankowego przyznanego eksporterowi.
 3. Bank może zwiększyć aż pięciokrotnie swoje zaangażowanie w finansowanie eksportera.

Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

 • Kredyt udzielny przez bank nie może przekraczać okresu dwóch lat (licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu). Gwarancja udzielana jest na zlecenie eksportera na rzecz banku finansującego kontrakt eksportowy.
 • Współpraca odbywa się w oparciu o limit lub na zasadach indywidualnych.
 • Z gwarancji w oparciu o limit mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykażą, że ich dotychczasowa działalność jest związana z eksportem. Oznacza to, że na przestrzeni trzech z pięciu ostatnich lat przychody z eksportu stanowiły średnio co najmniej 20 proc. łącznych przychodów. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność dopiero przez okres trzech lat, będzie on zobowiązany wykazać taki udział eksportu w sprzedaży w początkowych trzech latach. KUKE ocenia wiarygodność przedsiębiorstwa i przyznaje mu limit, do którego wysokości będą mogły być wystawiane gwarancje. Limit będzie ustalany na okres jednego roku, po którym nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów.
 • W przypadku gdy przedsiębiorca nie spełnia kryterium limitowego ma możliwość uzyskania gwarancji na zasadach indywidualnych dla zabezpieczenia finansowania i dostaw dla konkretnego kontraktu eksportowego.
 • Gwarancja pokrywa do 80 proc. zobowiązań eksportera, a okres spłaty zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami nie może przekraczać 719 dni.

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Krzysztof Kwaterski

+48 603 132 660

krzysztof.kwaterski@kuke.com.pl

Kinga Zychowicz

+48 605 251 057

kinga.zychowicz@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne