Gwarancje dotyczące akredytyw dokumentowych otwieranych przez zagraniczne banki

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki oferujemy gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki gwarancjom KUKE i przejęciu ryzyka transakcji bank może dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Jakie są korzyści dla banku?

 1. Ograniczenie ryzyka banku związanego z finansowaniem krótkoterminowym.
 2. Możliwość udzielenia gwarancji do 100% kwoty zabezpieczonej należności banku.
 3. Szybka procedura wystawienia gwarancji - gwarancje są udzielane w ramach uprzednio ustalonych przez KUKE limitów na poszczególne banki.
 4. Gwarancje są nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

 • Ochrona obejmuje szeroką listę krajów z wyłączeniem krajów należących do Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Islandii, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii oraz USA.
 • Gwarancje obejmują szkody, które poniósł ich beneficjent, na skutek niewywiązania się z zobowiązań przez dłużnika, w przewidzianym w warunkach akredytywy lub umowie postfinansowania terminie płatności, gdy brak zapłaty spowodowany jest urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego.
 • Kredyt udzielony przez bank na zapłatę należności wynikających z akredytywy na rzecz banku importera nie może przekroczyć dwóch lat. W przypadku towarów rolnych, zgodnie z klasyfikacją WTO, maksymalny odroczony termin płatności wynosi 540 dni.
 • Beneficjentami akredytyw mogą być nie tylko krajowi eksporterzy, ale również ich zagraniczne spółki zależne.

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Sylwia Morawska

+48 603 230 587

sylwia.morawska@kuke.com.pl

Kinga Zychowicz

+48 605 251 057

kinga.zychowicz@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne