Pakiet

Ubezpieczenie należności płatnych w kredycie kupieckim indywidualnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Twoja firma dynamicznie rozwija sprzedaż na rynku krajowym i w eksporcie. Ma rozbudowaną strukturę odbiorców i chce kompleksowo zabezpieczyć swoje należności handlowe. Jednocześnie oczekujesz, że umowa ubezpieczenia będzie w pełni dopasowana do specyfiki działalności Twojego biznesu. Rozwiązaniem jest Pakiet – polisa dostosowana do Twoich indywidualnych wymagań.

Dla kogo?

Dla średniej i dużej firmy rozwijającej sprzedaż do wielu odbiorców na rynku krajowym lub za granicą.

Co zyskujesz?

 1. Spokój, dzięki czemu możesz skupić się na podstawowej działalności Twojej firmy i bezpiecznie rozwijać sprzedaż.
 2. Elastyczne warunki ubezpieczenia dopasowane do profilu działalności Twojej firmy.
 3. Wygodę - jedną polisą ubezpieczamy wszystkie należności krajowe i/lub eksportowe, a polisą zarządzasz online.
 4. Dodatkową możliwość objęcia ochroną należności powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 5. Bezpłatną windykację wszystkich należności od kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową.
 6. Kompleksową ochronę zarówno od ryzyka handlowego jak i politycznego.
 7. Możliwość wykorzystania umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu bankowego.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy
Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Andora

Australia

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Japonia

Kanada

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Monako

Niemcy

Norwegia

Nowa Zelandia

Polska

Portugalia

Rumunia

San Marino

Słowacja

Słowenia

Stany Zjednoczone

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Wyspy Marshalla

Jak to działa?

 1. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta. Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia. Nasz zespół analityków przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki. Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z nami umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty pierwszej raty składki ubezpieczeniowej. Umowa obowiązuje bezterminowo lub przez okres wskazany w warunkach szczegółowych.. Składka jest płatna w miesięcznych lub kwartalnych ratach.
 3. Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta. Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.
 4. Windykacja. W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do nas o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.
 5. Wypłata odszkodowania. Jeżeli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacamy firmie należne jej odszkodowanie.

Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

 • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
 • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki i przedmiot ubezpieczenia?

 1. Maksymalny termin płatności należności: do 2 lat w eksporcie i do 1 roku w sprzedaży krajowej,
 2. Okres trwania umowy: bezterminowo z rocznymi okresami rozliczeniowymi,
 3. Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności od kontrahentów mających siedzibę w Polsce i 40 krajach na świecie,
 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno ryzyko handlowe jak i ryzyko polityczne (przy sprzedaży eksportowej),
 5. W przypadku mniejszych kontrahentów możliwa jest uproszczona procedura oceny ryzyka.

"Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności - Pakiet" ze stycznia 2016 r. znajdowały się w w ofercie KUKE do dnia 31.01.2019 r.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne