Mołdawia flaga

Mołdawia
Gospodarka i rynek Małdawski

Kiszyniów
Stolica
33 846 km² km2
Powierzchnia
2,59 mln
Liczba ludności
9,1 mld USD
PKB
3 582,2 USD
PKB per capita
-5,0%
Dynamika PKB
MDL
Waluta
0.2219
Średni kurs NBP
brak
Fitch:
brak
Moody’s:
brak
S&P:
7 (0-7)
Klasyfikacja ryzyka wg OECD
76 (1-180)
Corruption Perceptions Index
60 (1-126)
Global Innovation Index
96 (1-180)
Index of Economic Freedom

Źródło:

Chcesz zacząć handel z zagraniczną firmą?
Zabezpieczymy Twoje transakcje
  1. Wspólnie sprawdzamy zdolność kredytową Twoich nowych partnerów biznesowych.
  2. Jeśli klient nie spłaci zobowiązań wypłacimy należne odszkodowania.
  3. Na bieżąco monitorujemy zdolność kredytową i stabilność Twoich obecnych kontrahentów.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Wymiana handlowa Polska-Mołdawia

Eksport do Mołdawii

Udział w eksporcie Polski
null%
Najpopularniejsze eksportowane produkty

Import z Mołdawii

Udział w imporcie Polski
null%
Najpopularniejsze importowane produkty

Saldo wymiany towarowej Polska-Mołdawia

Pokrycie importu eksportem
null%
Import
Eksport

Dopasowane rozwiązania
w handlu zagranicznym

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

  • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
  • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Mołdawia: charakterystyka rynku

Mocne strony rynku
W czerwcu 2023 r. Mołdawia uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej.
Słabe strony rynku
Jedna z najmniejszych i najbiedniejszych gospodarek w Europie (nominalny PKB jest niższy niż Malty; niższy poziom PKB na mieszkańca na naszym kontynencie notuje jedynie Ukraina). Od początku tego stulecia kraj notował szybki wzrost gospodarczy, przerywany krótkotrwałymi spadkami PKB. Znaczące hamowanie aktywności gospodarczej nastąpiło po wybuchu pandemii Covid-19, w 2020 r. Rok później miało miejsce duże odbicie, ale kolejny rok znów przyniósł spadek PKB - związany z rosyjską agresją na Ukrainę. Sąsiadująca z Ukrainą Mołdawia również obawia się ataku ze strony Rosji, odnotowała ponadto znaczący napływ uchodźców. Rosja jest drugim po Rumunii źródłem importu, m.in. gazu. W ostatnich latach pogłębiał się deficyt w obrotach handlowych (pod koniec 2022 r. sytuacja zaczęła się poprawiać) i na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Dużą rolę w finansowaniu mołdawskiej gospodarki odgrywają transfery od emigrantów. Według niektórych szacunków, sięgały one w ostatnich latach jednej czwartej PKB - to najwyższy poziom na świecie. W ostatnich latach uległy zmniejszeniu, co oznacza wzrost znaczenia wydatków socjalnych.
Więcej informacji

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne