Ubezpieczenie forfaitingu

Ubezpieczamy średnio- i długoterminowe należności z kontraktu eksportowego wykupywane przez bank. Zabezpieczamy bank przed ryzykiem braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.

Dla kogo?

Dla banków dyskontujących należności eksportowe w postaci forfaitingu.  

Jakie są korzyści dla banku?

 1. Zabezpieczamy banki skupujące średnio- i długoterminowe wierzytelności od ryzyka braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.
 2. Zapewniamy ochronę do 100% wykupionych wierzytelności.
 3. Umożliwiamy ubezpieczenie należności wynikających z kontraktu eksportowego po rozpoczęciu realizacji kontraktu.
 4. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 5. Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD.
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

 • Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne, istniejące, wolne od protestów na rzecz osób trzecich należności pieniężne powstałe z tytułu wykupionych przez bank wierzytelności od zagranicznych dłużników tytułem sprzedaży towarów lub usług płatnych w terminie dwóch i więcej lat.
 • Wykup należności powinien nastąpić nie później niż siedem dni przed terminem płatności pierwszej ubezpieczonej należności.
 • Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka, które obejmuje szkody powstałe po wysyłce przez eksportera towarów lub realizacji usług i dotyczy braku możliwości windykacji całości lub części należności wykupionych przez bank od dłużnika zagranicznego. W ramach ryzyka kredytu ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane wystąpieniem ryzyka handlowego oraz ryzyka politycznego.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Adam Grzybowski

+48 885 855 553

adam.grzybowski@kuke.com.pl

Rafał Szymczak

+48 727 481 832

rafal.szymczak@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne