Ubezpieczenie kredytu dostawcy

Ubezpieczenie dużego kontraktu eksportowego finansowanego wieloletnim kredytem.

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko ryzyko polityczne i ryzyko siły wyższej.

Dla kogo?

Dla firmy realizującej duży kontrakt eksportowy na dostawę dóbr kapitałowych finansowanym kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat

Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

  • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
  • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej

Co zyskujesz?

  1. Możliwość zaoferowania zagranicznemu odbiorcy atrakcyjnych warunków finansowych dzięki ubezpieczeniu KUKE.
  2. Ochronę przed zerwaniem kontraktu przez kontrahenta na etapie produkcji, jak i brakiem zapłaty po dostawie.
  3. Odszkodowanie może być wypłacone w walucie kontraktu eksportowego, minimalizując ryzyko kursowe.
  4. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje blisko 200 krajów świata (zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze wsparciem Skarbu Państwa).

Jakie są warunki współpracy?

Odroczony termin płatności (kredyt) za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę musi wynosić dwa lata lub więcej. Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD. 

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Adam Grzybowski

+48 885 855 553

adam.grzybowski@kuke.com.pl

Rafał Szymczak

+48 727 481 832

rafal.szymczak@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

  • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
  • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne