Ubezpieczenie leasingu finansowego w transakcjach eksportowych

Nasze ubezpieczenie chroni firmę leasingową przed ryzykiem braku spłat rat leasingowych przez zagranicznego leasingobiorcę.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do banków oraz instytucji finansowych dokonujących leasingu finansowego towarów dostarczanych przez polskich eksporterów.

Co zyskuje leasingodawca?

 1. Umożliwiamy instytucji finansowej bezpieczną realizację leasingu finansowego.
 2. Umożliwiamy ubezpieczenie rat leasingowych z terminem płatności dwóch i więcej lat, zapewniające bezpieczeństwo transakcjom realizowanym na rynkach zagranicznych.
 3. Ochrona dotyczyć może blisko 200 krajów świata (zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa).
 4. Pokrycie do 100% ubezpieczonych należności.
 5. Wypłata odszkodowania w walucie umowy leasingu finansowego.
 6. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 7. Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

 • Przedmiotem ubezpieczenia są należność główna wraz z marżami i innymi opłatami przysługującymi instytucji finansującej na podstawie umowy leasingu finansowego gdzie spłata rat leasingowych wynosi dwa lata lub więcej. Możemy objąć ochroną ubezpieczeniową również kwotę przeznaczoną na finansowanie składki ubezpieczeniowej.
 • Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka istniejącego po oddaniu przedmiotu leasingu do używania zagranicznemu leasingobiorcy. Ubezpieczający ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową od ryzyka braku spłaty rat leasingowych dokonywanych na mocy zawartej umowy leasingowej.
 • Ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane wystąpieniem ryzyka handlowego i ryzyka politycznego.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Masz pytanie na temat tego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.


Adam Grzybowski

+48 885 855 553

adam.grzybowski@kuke.com.pl

Norbert Królikowski

+48 605 150 258

norbert.krolikowski@kuke.com.pl

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne