KUKE i Grupa Santander finansują w nowej formule inwestycje Cognora

KUKE i Grupa Santander zapewniły czołowemu polskiemu producentowi stali – spółce Cognor – finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych, co pomoże spółce rozwinąć skalę działalności i zwiększyć eksport.

Cognor jest pierwszą polską firmą, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. To pionierskie rozwiązanie zostało wykorzystane w Polsce po raz pierwszy przez Grupę Santander. Jest to nowa formuła finansowania oparta o rozwiązania wprowadzone w tym roku przez ubezpieczyciela, a polega na przejęciu większości ryzyka kredytowego przez KUKE za pośrednictwem udzielonej gwarancjiInstrument ten jest dostępny dla eksporterów i ma na celu zwiększenie możliwości ich ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa Santander ustrukturyzowała to finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego o wartości 30,5 mln euro i 240 mln zł, udzielonego na okres 10 lat. Gwarancja KUKE na rzecz banku pokrywa 80 proc. ryzyka kredytowego z obu transz finansowania, włącznie z odsetkami i prowizjami.

Giełdowy Cognor planuje za tę kwotę zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić obecną mniej wydajną linię walcowniczą w Zawierciu. 

Janusz Władyczak, prezes KUKE:

„KUKE udostępniła w tym roku eksporterom nowatorskie instrumenty, które m.in. ułatwiają im pozyskiwanie w bankach finansowania przeznaczonego na inwestycje czy działalność bieżącą. Cognor jest pierwszym podmiotem, który skorzystał z naszych gwarancji spłaty kredytu na rozbudowę potencjału eksportowego. Korzystając z najnowszych rozwiązań dostępnych w KUKE, banki obniżają ekspozycję na ryzyko, dzięki czemu mogą na większe kwoty finansować swoich klientów, którzy już prowadzą sprzedaż na zagraniczne rynki bądź ją dopiero planują. Wśród eksporterów widzimy bardzo duże zainteresowanie nowymi instrumentami”. 

Juan de Porras, Wiceprezes Zarządu i Szef Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska:

„Finasowanie eksportu czy inwestycji, które będą miały pozytywny wpływ na zagraniczny rozwój działalności polskich firm, jest jednym z głównych celów Santander Bank Polska. Ogromnie cieszymy się, że jako pierwsi wprowadziliśmy wraz z KUKE nowe rozwiązanie na polski rynek. Tego typu finansowanie z powodzeniem może być wykorzystywane przez licznych przedsiębiorców, co pozwoli im na bardziej dynamiczny wzrost. Dziękujemy Cognor za zaufanie i zaakceptowanie naszego innowacyjnego podejścia do finansowania tej inwestycji. Po raz kolejny nasz zespół oraz zespół KUKE udowodniły jak świetnie potrafią współpracować”. 

Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy Cognoru:

„Prowadzimy szeroko zakrojone inwestycje w unowocześnienie i zwiększenie mocy wytwórczych, przewidując rosnące zapotrzebowanie na nasze wyroby w kraju i zagranicą. Gwarancje KUKE znacznie zwiększyły naszą zdolność kredytową, a dzięki temu mogliśmy pozyskać od Grupy Santander tak wysokie oraz tak długoterminowe finansowanie. Odpowiada one na nasze potrzeby inwestycyjne w najbliższych latach, a jego obsługa będzie w porównaniu do standardowego kredytu w dużo mniejszym stopniu obciążała nasze przepływy pieniężne”. 

Otoczenie rynkowe dla spółki jest obecnie bardzo korzystne z uwagi na znaczny wzrost cen stali przy utrzymującym się wysokim popycie, wynikającym z ożywienia w globalnej gospodarce. W Unii Europejskiej produkcja stali surowej wzrosła w pierwszym półroczu 2021 r. o 16,8 proc., a w Polsce o 6,9 proc. w skali roku. Grupa Cognor kontroluje około 10 proc. krajowego rynku produkcji stali surowej i około 1/3 rynku stali stopowych. Posiada dominującą pozycję w produkcji wyrobów jakościowych dla motoryzacji oraz dużą część krajowego rynku produkcji prętów, w tym żebrowanych, używanych w budownictwie.

System wsparcia eksportu KUKE, którego jednym z instrumentów jest gwarancja spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego eksporterowi przez bank, zachęca instytucje finansowe do szerszego kredytowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. KUKE jako agencja wsparcia eksportu oferuje rozwiązania, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie.

Materiał filmowy: Polska Agencja Prasowa

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne