KUKE i ING wspierają ekspansję polskich eksporterów

Dzięki skorzystaniu z najnowszej gwarancji KUKE, ING będzie mogło zwiększyć skalę finansowania polskich firm, które kładą nacisk na międzynarodowy rozwój.

Firmy zainteresowane rozwojem swoich możliwości w zakresie eksportu skorzystają ze współpracy pomiędzy ING a KUKE. Zgodnie z podpisaną w Warszawie umową KUKE będzie gwarantować spłatę kredytów udzielonych przez ING Bank Śląski S.A. oraz ING w Niemczech na projekty inwestycyjne realizowane przez eksporterów lub spółki dopiero planujące sprzedaż na rynkach zagranicznych.


System Wsparcia Eksportu

W ramach systemu wsparcia eksportu od ubiegłego roku KUKE oferuje rożne rodzaje ubezpieczeń i gwarancji. Jednym z najbardziej innowacyjnych instrumentów jest gwarancja spłaty kredytu udzielonego na przeprowadzenie krajowych inwestycji generujących eksport. Instrument ten jest już wykorzystywany na polskim rynku na potrzeby finansowania pozyskanego, na przykład, przez producentów z branży motoryzacyjnej i stalowej.

Gwarancja KUKE służy jako zabezpieczenie kredytu pokrywające do 80 procent jego wartości. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 mln PLN i musi zostać spłacona w ciągu maksymalnie 14 lat. Ponadto gwarancje KUKE mogą obejmować projekty inwestycyjne realizowane przez spółki, które w okresie trzech lat uzyskiwały co najmniej 20 procent przychodów z eksportu lub zamierzają dzięki inwestycji osiągnąć taki poziom. Istnieje także możliwość udzielenia takiej gwarancji na finansowanie już rozpoczętych projektów.

Unowocześnianie produkcji, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, wzmacnianie zdolności wytwórczych są niezbędne dla skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku i zdobywania w nim udziałów. A to jest możliwe tylko przez inwestycje. Polscy eksporterzy mają do dyspozycji instrument, który zachęca do inwestowania w swój rozwój, a współpracujące z nimi banki, poprzez zdjęcie z nich ryzyka, do zwiększania akcji kredytowej. Firmy mogą przeznaczyć środki np. na wybudowanie nowej hali, zakup terenu, linii produkcyjnej czy maszyn. Cieszymy się, że do grupy banków, które korzystają z naszych gwarancji, dołączyły dwa banki – ING Bank Śląski oraz ING w Niemczech , świadczące usługi na rzecz szerokiej grupy przedsiębiorców.

Janusz Władyczak, Prezes KUKE

Bezprecedensowe szoki w gospodarce światowej w ostatnich latach, szczególnie pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie, podwyższona niepewność czy napięcia geopolityczne przemawiają za wstrzemięźliwością w inwestowaniu. W ING Banku Śląskim staramy się jednak aktywnie wpierać przedsiębiorców w racjonalnym planowaniu rozwoju i podejmowaniu inwestycji podnoszących bezpieczeństwo i odporność w trudnych czasach, w tym w ekspansję na zagraniczne rynki. W ostatnich dekadach czy latach wcześniejsze inwestycje umożliwiły wzrost eksportu ogółem, w tym ujawnienie polskich hitów eksportowych w takich produktach jak m.in. sprzęt AGD, samochody i części samochodowe, wagony, baterie do samochodów elektrycznych, meble. Wojna w Ukrainie dodatkowo skłania do dywersyfikacji rynków zbytu i poszukiwania możliwości zastępowania produktów sprowadzanych ze Wschodu. Szok energetyczny jest kosztem dla firm, ale przyśpiesza nieuniknioną transformację energetyczną i inwestycje w odnawialne źródła energii, energooszczędne technologie, elektromobilność. Nasze badania sugerują, że firmy zagraniczne dążą do zwiększenia bezpieczeństwa w swoich łańcuchach dostaw i Polska może skorzystać na tym trendzie.

Jestem przekonany, że gwarancje KUKE umożliwią nam przeznaczenie większych środków na kredytowanie naszych klientów, u których sprzedaż eksportowa ma znaczący udział oraz tych, którzy dotąd ostrożnie podchodzili do internacjonalizacji swojego biznesu. Nowy instrument pozwoli firmom na dostęp do wyższych kwot finansowania, na dogodnych warunkach i – co być może najważniejsze w wyjątkowo trudnym otoczeniu zewnętrznym – podnosi bezpieczeństwo w ekspansji zagranicznej. 

Michał Mrożek, Wiceprezes ING Banku Śląskiego S.A.

Cieszymy się, że możemy wykorzystać siłę naszej globalnej sieci, aby wspierać polskich eksporterów, a jednocześnie towarzyszyć naszym niemieckim klientom w realizacji inwestycji w Polsce. Dzięki współpracy pomiędzy ING w Niemczech a ING Bankiem Śląskim, stworzymy bezpośrednią wartość dla naszych klientów, ponieważ połączymy to, co mamy najlepsze – gruntowną znajomość klientów w ING Banku Śląskim oraz dogłębną znajomość agencji kredytów eksportowych i specjalistyczną wiedzę na temat strukturyzowania w globalnym Center of Competence for Export Finance w ING w Niemczech. Dzięki połączeniu sił z KUKE na mocy podpisanej umowy ramowej będziemy mogli zaoferować naszym klientom nowe możliwości finansowania, które będą atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych stron. Wierzymy, że jest to kolejny krok w kierunku dalszego pogłębienia współpracy pomiędzy ING a KUKE.

Eddy Henning, Członek Zarządu ING w Niemczech
Od lewej: Eddy Henning (ING w Niemczech), Oksana Milka (ING w Niemczech), Michał Mrożek (ING Bank Śląski), Janusz Władyczak (KUKE), Katarzyna Kowalska (KUKE), Monika Dąbrowska (ING Bank Śląski).

W ramach najbardziej kompleksowego systemu wspierania eksportu w Europie KUKE wprowadziła nowe instrumenty i zmodyfikowała gamę istniejących rozwiązań. Oprócz instrumentów wspomnianych powyżej dostępne są gwarancje płatnicze spłaty zobowiązań wobec dostawców jako ważny element pozwalający na znalezienie nowych źródeł dostaw; gwarancje finansowania łańcucha dostaw, które pomagają pozyskać dodatkowe środki z banków i spółek faktoringowych; gwarancje płynnościowe zapewniające firmom swobodny dostęp do pozyskania finansowania obrotowego i poprawienia płynności. Ponadto w ramach programu Shop in Poland KUKE dociera do polskich przedsiębiorców, którzy są gotowi eksportować towary lub usługi, uczestnicząc w projektach infrastrukturalnych w najodleglejszych zakątkach świata „bez wychodzenia z domu”.

Korzystanie z dostępnych instrumentów zapewnia większą zdolność finansową przedsiębiorstwa i ma pozytywny wpływ na jego relacje zarówno z bankami finansującymi, jak i wykonawcami, co umożliwia znaczący wzrost skali jego działalności. Z oferty KUKE skorzystało już wiele spółek z różnych sektorów, od motoryzacyjnego i stalowego, poprzez branżę spożywczą i chemiczną, aż po przemysł okrętowy.

Umowa o współpracy została podpisana przez przedstawicieli trzech stron: Prezesa Zarządu KUKE Janusza Władyczaka, Wiceprezes Zarządu KUKE Katarzynę Kowalską, Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego Michała Mrożka, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej ING Banku Śląskiego Monikę Dąbrowską, Dyrektora Wholesale Banking Członka Zarządu w ING w Niemczech Eddy’ego Henninga oraz Dyrektor ds. strukturyzowanego finansowania eksportu w ING w Niemczech Oksanę Milkę. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne