KUKE z certyfikatem prostej polszczyzny od Uniwersytetu Wrocławskiego

Język ubezpieczeń, podobnie jak produkty ubezpieczeniowe, powszechnie uchodzi za wyjątkowo trudny, skomplikowany i niezrozumiały nawet dla osób zaznajomionych z tematyką finansów. Dlatego w KUKE postanowiliśmy spojrzeć na dokumenty, pisma i umowy, jakie przedstawiamy naszym klientom, ich oczami. I spróbowaliśmy napisać je tak, by ich czytanie i zrozumienie zajęło mniej czasu i było łatwiejsze. Pomogła nam w tym Pracownia Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Zaczęliśmy od jednego z najważniejszych dokumentów w ubezpieczeniach, jakim są ogólne warunki ubezpieczenia. Dzięki czemu nasze nowe ubezpieczenie należności faktoringowych (KUKE Faktor), które w 2024 roku wejdzie do oferty KUKE będzie charakteryzowało się przystępnym językiem. Skierowane jest do instytucji finansowych, przede wszystkim faktorów lub banków prowadzących działalność faktoringową, umożliwiając im zabezpieczanie finansowania współpracujących z nimi przedsiębiorstw.

Eksperci z Pracowni Prostej Polszczyzny zbadali „proste” OWU pod względem językowym, stylistycznym i graficznym. I uznali, że jest proste i dostosowane do klienta biznesowego. W efekcie przyznali nam Certyfikat Prostego Języka. Warto podkreślić, że KUKE jest pierwszym ubezpieczycielem na krajowym rynku ubezpieczeń należności, który otrzymał taki certyfikat.

Analiza certyfikacyjna opierała się na badaniach ilościowych i jakościowych. Specjaliści ocenili, że dokument zawiera wiele ciekawych strategii komunikacyjnych i językowych, które w wysokim stopniu oddają standard prostego języka. To wyróżnienie jest sygnałem, że nawet najbardziej skomplikowane tematy z dziedziny ubezpieczeń można przekazać w prosty, a co za tym idzie zrozumiały sposób. 

"Jesteśmy dumni, że z wdrażaniem prostej polszczyzny przecieramy szlak wśród ubezpieczycieli należności. Tworzenie zgodnych z zasadami prostej polszczyzny formularzy, dokumentacji, korespondencji i wszelkich pism związanych z produktami i usługami wymaga oczywiście od nas więcej wysiłku, ale przynosi korzyść wszystkim zainteresowanym stronom. Nasi klienci mogą bez problemu, samodzielnie i bez dodatkowych wyjaśnień poznać cechy oferowanych rozwiązań. Z kolei nam jest łatwiej oferować produkty, które są w pełni zrozumiałe, i przekonać potencjalnych klientów, że nie ma w nim np. ukrytych pułapek. Prostota oznacza bowiem także przejrzystość, a w konsekwencji uczciwość. Bo tak w KUKE traktujemy przedsiębiorców. Dodatkowo cieszy mnie to, że wszyscy pracownicy rozumieją potrzebę „przejścia” na prostą polszczyznę i taki standard chcemy wprowadzać szeroko w naszej firmie. Od dzisiaj, każde nowe rozwiązanie, jak i nowo powstałe dokumenty czy formularze będą tworzone w formule „prostego języka"."

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE

Celem podjęcia tych działań przez KUKE jest komunikacja z przedsiębiorcami na najwyższym poziomie. Liczymy na pozytywne doświadczenia klientów podczas współpracy z nami.

"OWU w końcowej wersji (…) ujawnia wiele znakomitych rozwiązań, które oddają standard efektywnej komunikacji. Mamy do czynienia z designem, layoutem i strategiami wizualizacji, które wpływają na przejrzystość tekstu (…). Co najważniejsze, dokument ten – choć treściowo odnosi się do trudnych zagadnień świata prawnego – czyta się dobrze. Takie wrażenie można odnieść dzięki dobrym praktykom komunikacyjnym (…)” – czytamy w raporcie przygotowanym przez dr hab. Marcina Poprawę, który jest członkiem zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

To pierwszy krok w działaniach związanych z wdrożeniem zasad prostej polszczyzny w KUKE. 

„Bardzo cieszę się, że udało nam się zakończyć z sukcesem pracę nad modyfikacją OWU Faktor - najbardziej złożonego produktu z naszej oferty krótkoterminowych ubezpieczeń. Opracowane OWU Faktor po raz pierwszy w KUKE zostało napisane tzw. prostym językiem. Dzięki temu ułatwiamy naszym klientom zrozumienie warunków tego produktu. Upraszczając język OWU, postawiliśmy sobie dodatkowy cel jakim jest otrzymanie certyfikatu prostej polszczyzny przyznawanego przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten cel również osiągnęliśmy!” 

Grzegorz Grala, menedżer produktu w Departamencie Rozwoju Produktów KUKE, kierownik projektu "Prosty język"

Pracownia Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim od wielu lat bada język, którym posługują się urzędy i polskie firmy. Prowadzi działalność certyfikowania, a oprócz tego szkolenia i audyty językowe. Specjaliści z Instytutu Filologii Polskiej z Wrocławia są twórcami założeń polskiego standardu prostego języka i prekursorami tego typu działań w Polsce.

Produkt KUKE Faktor zostanie wdrożony do oferty w drugiej połowie 2024 roku. Prace nad OWU Faktor były pierwszym etapem w budowaniu kultury prostego języka w KUKE. W 2024 r. zostaną podjęte prace nad zmianą kolejnych dokumentów. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne