Likwidujemy opłaty za windykację

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się zlikwidować opłaty związane z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi wobec kontrahentów objętych ubezpieczeniem.

W związku z tym od 21 lipca br. wszelkie czynności dotyczące windykacji polubownej i koszty postępowania sądowego powstałe na etapie windykacji (przed wypłatą odszkodowania), niezależnie od tego czy wynikają z transakcji na rynku krajowym czy za granicą, są całkowicie bezpłatne i pokrywane będą w całości przez KUKE z zastrzeżeniem spełnienia następujących przesłanek:

  • postępowanie windykacyjne prowadzone jest przez KUKE – w zakresie należności objętych wnioskiem windykacyjnym do KUKE,
  • szczegółowe warunki ubezpieczeniowe nie regulują odmiennie sposobu rozliczeń w zakresie kosztów niż stanowią OWU,
  • należność w całości nie została uznana za nieubezpieczoną na etapie likwidacji szkody,

z wyłączeniem spraw całkowicie nieobjętych ubezpieczeniem, rozstrzygniętych prawomocnie na niekorzyść ubezpieczającego/ubezpieczonego w zakresie całej należności oraz spraw spornych.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Nowe zasady dotyczą wszystkich produktów krótkoterminowych z oferty KUKE (gdzie kredyt kupiecki nie przekracza okresu dwóch lat).

Pragniemy zwrócić uwagę, że jesteśmy obecnie jedną z nielicznych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku, które w całości pokrywają tego rodzaju koszty.

Mamy nadzieję, że ta decyzja okaże się wsparciem dla naszych klientów w tym trudnym okresie dla polskich przedsiębiorców i całej krajowej gospodarki, zapewniając większy komfort prowadzonej działalności i przyczyniając się do zwiększenia satysfakcji ze współpracy z KUKE.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne